View Single Post

  #10 (permalink)  
Old 26-11-2010, 14:44
WhitePilgrim WhitePilgrim is offline
Money never sleeps
 
Join Date: Nov 2010
Posts: 764
Den tid den sorg

Om det er slike ting jeg må ta hensyn til er det jo bare å kjøre på og spare enda mer på kortere tid da Alt ordner seg. Jeg klarer 300.000 - 400.000 før sommeren. det er bankers det.

Jeg jobber turnusarbeid og ligger på 500.000 ca i årslønn. I tillegg til overtid og litt spenstige investeringer kan det fint la seg gjøre Flat lønn ligger på Ca 320.000.
Jeg har ikke noen interesse av å si spesifikt hva jeg vil investere i.
__________________Last edited by WhitePilgrim; 26-11-2010 at 15:03.
Reply With Quote