View Single Post

  #6 (permalink)  
Old 19-11-2012, 23:40
Bolfus Bolfus is offline
Junior Member
 
Join Date: Nov 2012
Posts: 4
Jeg liker MMM, og har lest samtlige poster i løpet av ei uke. Det hadde vært utrolig interessant å finne ut av hvordan metodene hans kan benyttes her i norge. MMM betaler nesten ikke skatt av inntekten sin, mens vi må betale både formueskatt og 28% skatt av renteinntekter og aksjeavkasting. Med amerikansk beskatting kunne jeg ha erklært meg pensjonert og finansiell uavhengig med 6-8 mill i et indeksfond, men pga. skattenivået (slik jeg har forstått det) trenger jeg det dobbelte. Ikke at jeg protesterer mot å betale skatt, det gjør jeg gladelig - men det kaster en skiftenøkkel i maskineriet hvis målet er "financial independence" i Norge.

Eller tar jeg feil kanskje? Det hadde vært moro å lært mer om hvordan dette fungerer her til lands. Det vi trenger er en "Ultimate Retirement Calculator" (lat som om det er en link her, jeg har tydeligvis ikke lov til å poste slikt enda..)
Reply With Quote