View Single Post

  #9 (permalink)  
Old 21-11-2012, 23:24
Bolfus Bolfus is offline
Junior Member
 
Join Date: Nov 2012
Posts: 4
Hva man tenker om skattenivået i USA vs Norge avhenger av politisk ståsted, men det vi kan vurdere rent objektivt er spørsmålet "hvor mange kroner trenger man for å kunne si opp jobben og leve på investeringene?"

Dine Penger har laget en kalkulator som for mitt tilfelle hevder følgende:

For å dekke alle mine utgifter (240.000,- pr år) trenger jeg altså over 18 millioner kroner på kontoen! Dette forutsetter 4% effektiv rente, samt at du har brukt opp rubel og bit innen du fyller 90 år.

(for å finne kalkulatoren google "så stor formue må du ha" )

edit: Etter litt knasting på kalkulatoren ser det ut til at det vil ta meg 25 år å spare så mange kroner med nåværende tempo (inflasjonsjustert, selvsagt), og da er jeg jo uansett i midten av femtiåra. Hmm.

Last edited by Bolfus; 21-11-2012 at 23:33.
Reply With Quote