View Single Post

  #7 (permalink)  
Old 09-05-2014, 02:09
fåpengatilåjobbe fåpengatilåjobbe is offline
Junior Member
 
Join Date: Mar 2012
Posts: 25
Ja gå til advokat:

Der spesifiserer dere hva som er felleseie og særeie samt hvordan fellesutgifter som skal dekkes. Det som er særeie på må så klart eieren betale selv. Uansett, jo bedre hver ting er definert desto lettere, selv om det er en solid jobb å gjøre.

Fellesutgifter kan enkelt betales 50/50, en annen løsning er etter størrelsen på lønningsposen dvs lik %. Men ved splitting av økonomien er jo bakdelen at mer av lønnen til den som tjener minst går til fellesutgiftene sånn % hvis. Skal du få til splitting må du også ta bakdelene (hvis du tjener minst).
Reply With Quote