View Single Post

  #8 (permalink)  
Old 25-08-2014, 16:39
TBergh TBergh is offline
Senior Member
 
Join Date: Jul 2009
Posts: 302
Hei.
Ektefellers økonomi
Ektefeller og reg. partnere har som hovedregel felles økonomi.
Dette følger av ekteskapslovens § 39 som har følgende ordlyd:
”Ektefeller har plikt til å gi hverandre de opplysningene som er nødvendige for å vurdere deres økonomiske stilling”.

Særeie.
Ektefeller kan avtale særeie. Dette må gjøres med en ektepakt.
Ektefeller kan avtale delvis eller helt særeie.

Helt særeie.
Helt særeie er at alle eiendeler man har med inn i ekteskapet, alt man får i arv eller gave, alt man skaffer seg og alle inntekter man får underveis, er særeie.

Delvis særeie.
Delvis særeie kan være at partene avtaler at det hver av dem har med inn i forholdet, eller får i arve eller gave, skal være særeie. Det går også an å avtale tidsbegrenset særeie, og at hva som er særeie, avhenger av hvor lenge ekteskapet varer.

Ved opprettelse av særeie kreves det at det opprettes ektepakt. Ektepakt har liten betydning så lenge ektefellene lever sammen, men særeie har store konsekvenser ved skilsmisse eller død.
Ektepakten må være skriftlig. Den må signeres av ektefellene i nærvær av to uavhengige vitner. Vitterlighetsvitner. Vitnene må signere ektepakten mens begge ektefellene er til stede. Unntaket fra den siste regelen er hvis ektepakten kun opprettes fordi den ene ektefellen skal gi den andre en gave. Da er det ikke nødvendig at den som mottar gaven, signerer ektepakten.

Vern mot kreditorer.
Hvis ektefellene velger fullstendig særeie, må ektepakten være tinglyst for at den skal gi vern mot kreditorer.
Å opprette en ektepakt er en viktig handling. Hvis ektepakten skulle vise seg å ikke være gyldig.

Advokat.
Gå til en advokat. De vil kunne hjelpe til å lage en ektepakt som er i tråd med lovens regler.

Gyldig ektepakt – tinglysning.
Loven krever ikke at en ektepakt tinglyses i ektepaktregisteret i Brønnøysund for at den skal være gyldig.

Ugyldig ektepakt
Ektepakter som ikke fyller bestemte formkravene, vil være, i utgangspunktet. ugyldige. Det samme gjelder ektepakter som er i strid med bestemmelsene i ekteskapsloven.

Med vennlig hilsen
TBergh
__________________
Med vennlig hilsen
Tore Bergh
t53.berg@gmail.com
Reply With Quote