View Single Post

  #6 (permalink)  
Old 04-04-2015, 18:29
Avalor Avalor is offline
Junior Member
 
Join Date: Mar 2011
Posts: 18
Quote:
Originally Posted by Realverdien View Post
Velkommen til Norge. Landet der folk bare trekker på smilebåndet når du oppdager at din kompetanse ikke lønnes.
Det er da ingen ulempe at man går av med (uføre)pensjon før de med utdanning?

For øvrig merker jeg meg at du ikke trakk fra 3 år med lønn (og 3 år studielån), som man mister under utdanning fra regnestykket ditt. Ikke særlig overraskende all den tid utdanning og kompetanse har lav status i sosialdemokratiet Norge.

Selvfølgelig er det en ulempe å måtte gå av tidligere. Man får lavere pensjon fordelt over flere år.

Mitt regnestykke viste kun hva hun får igjen for de tre årene,
de har jo en kostnad, hvis man da regner hjelpepleierlønn (som hun ville fått uten utdannelse) så vil de tre årene + studielån utgjøre rundt 1,2 millioner. Da vil du fortsatt ha over 3 millioner profitt etter de 3 årene er kompensert.

Etter ti år+ i arbeidslivet så har man også mest sannsynlig fått en del kursing, og opparbeidet seg noe spesialkompetanse også. jeg regner med vedkommende har deltatt på opp til flere kompetansehevingskurs som hun nå får betalt for.

At en sykepleier skal ha dobbelt lønn av en som er ansatt uten noe kompetanse kan jeg være enig med, men dobbelt lønn av en som har årtier med erfaring er jeg ikke med på.
Lønn i det offentlige settes etter kompetanse, ikke etter hvor mange år man har gått på skole.

I det private settes lønn etter hva man yter.En med utdannelse vil ha større forutsetninger en en ufaglært til å yte godt, men det er absolutt ikke en fasit man skal gå ut etter i alle tilfeller.
__________________


Reply With Quote