View Single Post

  #10 (permalink)  
Old 06-04-2015, 14:23
Impulstulla's Avatar
Impulstulla Impulstulla is offline
Senior Member
 
Join Date: Mar 2013
Posts: 320
En som er ufaglært kan være kjempeflink i jobben sin og det er viktig at vi har rom for personlig egnethet i yrkeslivet. Når det er sagt burde lønnsforskjellen ikke baseres på hvem som gjør hva på jobb rent praktisk, men hvem som faktisk har ansvaret for at rutiner og prosedyrer blir utført tilfredstillende. Dersom noe galt skjer med en pasient er det sykepleieren som må ta ansvaret selv om det er en pleieassistent som har utført oppgaven. Således burde selvfølgelig sykepleieren lønnes bedre enn pleieassistenten.

Sånn er det jo også med f.eks lege og sykepleier også, er ikke tvil om at sykepleieren har den mest fysisk belastende jobben av de to. Allikevel er det legen som har det overordnede ansvaret for pasienten og har derfor bedre lønn enn sykepleieren, dette anser jeg som helt korrekt. Vil tro at en lege tjener ca. det dobbelte av hva en sykepleier gjør og således kunne "gapet" mellom sykepleier og pleieassistent vært større. Samtidig skal ufaglærte også klare å leve av lønna si, det tror jeg ville vært svært vanskelig på halvparten av en sykepleierlønning.
__________________
"You can't cure obesity with bigger pants"
Reply With Quote