View Single Post

  #3 (permalink)  
Old 10-06-2015, 12:51
Boheme's Avatar
Boheme Boheme is offline
Member
 
Join Date: Sep 2014
Posts: 99
I utgangspunktet har du ikke krav på permisjon ved begravelser, og ikke krav på overtidsbetaling hvis du av eget ønske jobber lengre noen dager og kortere andre slik du gjerne gjør i en flexiordning.

Det utgangspunktet endres av hva som står i arbeidsavtaler, tariffavtaler, personalhåndbøker og annet som gjelder spesifikt for din arbeidsplass, så det blir vanskelig for andre å si noe om hva som gjelder for ditt tilfelle. Med mindre du jobber i staten eller lignende som veldig mange kjenner til, så vil jeg anta at den som kjenner regelverket best er den lønnsansvarlige som du allerede har snakket med.

Du kan jo gjerne be henne vise deg hvor i regelverket det står hvordan fleksiordningen fungerer ved ulønnet permisjon, for å sjekke selv om du har krav på noe annet. Men det er da slik at det må stå i personalhåndboken eller tilsvarende at du faktisk har krav på overtid i slike tilfeller, hvis det ikke står noe så har du heller ikke noe krav.
Reply With Quote