View Single Post

  #21 (permalink)  
Old 31-12-2015, 14:36
Hiin Allvise Hiin Allvise is online now
Profet ad libitum
 
Join Date: May 2013
Location: Innenfor rekkevidde av saltvann
Posts: 622
Som en fyr skrev på femti-tallet:

Har man betalt alle alt, og har mat i hus, spiller det ingen rolle om man er blakk til neste lønning...

Og du har til og med buffer... ;-)

(Det som menes, er at sålenge man har kontroll på regninger og annet, spiller det liten rolle om man evt. har noen magre dager... Det er de ubetalte regningene som er problemene, ikke at man evt. må tilpasse aktivitet til tilgjengelige midler...)

Uansett: Lykke til med det Nye År!
Reply With Quote