View Single Post

  #1 (permalink)  
Old 22-04-2017, 10:14
Jordbær Jordbær is offline
Junior Member
 
Join Date: Jul 2016
Posts: 19
Angry Lurt av jobben, krav?

En kamerat av meg jobber på en institusjon hvor han fikk opplyst om at han kun får lønnsansiennitet for tidligere arbeid av samme type som nåværende jobb over en viss stillingsprosent, han leverte inn attester, men ikke stillingsprosent på de jobbene han fikk opplyst om at han ikke får uttelling for.

Det vister seg nå, fire år etter i denne stillingen, at man får uttelling for all tidligere praksis. Han vet ikke om arbeidsgiver gav feil info ubevist, eller prøvde å lurer han, det ble heller ikke etterspurt dok. på stillingsprosent på de jobbene han kunne fått uttelling for dersom det overstiger en vis prosent, hvilket det gjør.

Har han noen rettigheter her? Er det arbeidsgiver sin feil og har han krav på etterbetaling?
Reply With Quote