Thread: Månedsbudsjett
View Single Post

  #10 (permalink)  
Old 29-09-2017, 00:28
myra myra is offline
Senior Member
 
Join Date: Jan 2014
Posts: 888
Innspill:

Mål 2018:

Fylle opp BSU
Øke nedbetaling på bilen
Større buffer
Spare i fond og/eller BSU2
Reply With Quote