View Single Post

  #3 (permalink)  
Old 30-09-2017, 10:46
Knudi Knudi is offline
Junior Member
 
Join Date: Aug 2016
Posts: 2
Reduksjonen i formuesskatt gjør det veldig veldig verdt det sett at ikke du må å ha pengene tilgjengelig til bruk før pensjonsalder. Dette med forbehold om at du betaler eller kommer til å betale formueskatt.

Om man antar 30 års investeringshorisont + 5% avkastning etter inflasjon. Formueskatt har de siste 10 årene hatt et gjennomsnitt på 1.05% - for å forenkle regnestykket kan man anta 1% lavere avkastning som et følge av formueskatten.

IPS
  • 40 000 investert per år (30400 effektivt)
  • Total sum investert (30400 * 30) : 912 000
  • Totalt etter 30 år med 5% : 2 657 554,-
  • Totalt etter skatt : 2 019 740,-

Vanlig konto
  • 30 400 investert per år
  • Total sum investert (30400 * 30) : 912 000
  • Totalt etter 30 år med 4% : 1 704 982,-
  • Totalt etter skatt (32% av (1 704 982 - 912 000)): 1 451 227

Selv uten å tenke på formueskatt vil du altså tjene ekstremt godt på å bruke IPS.
Reduksjonen i formueskatt og utsatt beskatning vil altså gi deg 570 000 ekstra i løpet av hele perioden, og sett at vi fortsatt har formueskatt når du går av med pensjon vil du effektivt ha 2 019 740,- skjult unna fra formuessbeskatning. Altså vil du spare 20 000,- ekstra i året i redusert løpende skatt i pensjonsalder. Formuesskatten rammer i hovedsak eldre, så å ha en måte å redusere denne på vil være gull verdt.

Edit: Rettet opp for å ta med beskatning av ikke-IPS

Last edited by Knudi; 04-10-2017 at 18:02.
Reply With Quote