View Single Post

  #6 (permalink)  
Old 02-11-2017, 12:04
Hiin Allvise Hiin Allvise is online now
Profet ad libitum
 
Join Date: May 2013
Location: Innenfor rekkevidde av saltvann
Posts: 623
Akkurat den varianten du der nevner, er så vanlig at det ikke er grunn til å endre det. Hvis folk tror at man skal kunne kommentere enkeltpostinger fra forsiden... Altså, jeg er litt usikker på om det bare kan kalles optimisme...

(Jeg forutsetter altså selvfølgelig at det er det du nevnte som var problemet, og ikke en teknisk feil eller glemt sikkerhetsinnstilling...)
Reply With Quote