View Single Post

  #3 (permalink)  
Old 17-01-2018, 16:43
Hiin Allvise Hiin Allvise is offline
Profet ad libitum
 
Join Date: May 2013
Location: Innenfor rekkevidde av saltvann
Posts: 636
En eller annen form for "kniv på strupen" (i åpenbar overført betydning) blir nødvendig her.

Spørsmålet blir hva og hvordan...

(Ingen kommentar til muligheten for å slå opp - det må være begrensninger på hva jeg skal predige for almuen...)
Reply With Quote