Cash is still king

Cash is king

(©iStockphoto.com/laflor)

“Welcome to Financial Peace Plaza. Where debt is dumb, cash is king and the paid off home mortage has taken the place of the BMW in the driveway as a status symbol of choice.”

For de av oss som har hørt Dave Ramseys radioshow noen ganger, sitter introen hans rimelig godt i hukommelsen. Cash is king. Gjeld er dumt. Og vi foretrekker gjeldfri bolig fremfor en BMW utenfor huset.

Dette er det imidlertid ikke alle som er enige om. Dine Penger hadde denne uken en artikkel på nett kalt “Cash is no longer king”, der man beskrev hvordan kontantoppgjør i stadig større grad skal erstattes av plastikk og andre mer “abstrakte” betalingsløsninger. En del korttilbydere stemmer raskt i med å liste opp fordelene ved å betale med plastikk fremfor kontanter. Og i forhold til store kjøp, som bolig e.l. kan nok dette være en grei måte å gjøre det på. I forhold til daglige forbrukeratferd, derimot, kan det være annerledes.

George Loewenstein ved Carnegie Mellon har forsket på nettopp denne forbrukeratferden. I denne artikkelen beskrives noen av funnene og veien for videre forskning slik:

Now Loewenstein has taken behavioral economics a giant step forward by doing what some researchers think is impossible–measuring thoughts and feelings. Using magnetic resonance imaging (MRI) equipment (the same test hospitals use to scan bodies for structural abnormalities such as tumors or strokes), he and his collaborators are scanning people’s brains to explore “the most fundamental economic activity”–what goes on inside our heads when we’re deciding what to buy. His research with MRI has helped launch the promising new field of neuroeconomics, a combination of neuroscience, psychology, and economics. In the past few years, it has caught the attention of the popular press, including The New York Times, The Economist, and The Wall Street Journal, which have featured Loewenstein’s work.

Their findings, recently published in Neuron, suggest that there’s a battle in the brain between immediate pleasure and immediate pain when we’re deciding what to buy. This contradicts conventional economic theory, which states that people make decisions based on immediate pleasure versus saving their buying power for some future pleasure. The subjects in the MRI study weren’t thinking about what benefits they would gain at some later date if they chose not to purchase The Family Guy DVD set now. Rather, they were deciding based on how painful (or not) they thought paying for it would be right now.

Det forskningen tyder på er altså at det ikke er mellom behovstilfredsstillelse nå vs. senere kampen i hjernen står, men heller den umiddelbare tilfredsstillelsen vs. det umiddelbare ubehaget. Og det er muligens her kredittkort og annen distansering fra at det faktisk er penger man skilles av med kommer inn. Å betale med plastikk demper sannsynligvis det umiddelbare ubehaget slik at den umiddelbare tilfredsstillelsen oftere vinner når disse to er i “kamp” i hjernen under kjøpsprosessen.

I en tid der såpass mange sliter med økonomien, der norsk ungdom har bikket 1,1 milliard i forfalte inkassokrav og de aller fleste kjenner noen som har havnet mer eller mindre i “luksusfellen”… Kanskje man skal møte teknologiske “nyvinninger” som endrer kjøpsprosessen og selges inn som noe som skal gjøre livet enklere for oss, og som pushes mest av de som tjener på gjeld og overforbruk med en viss dose sunn skepsis? Ikke nødvendigvis melde seg helt ut av utviklingen og komme med kofferter fulle av kontanter ved kjøp av ting som bolig etc., men i det daglige?

Thus, it appears that simple manipulations can alter spending behavior, and that consumer warnings about the deceptive ease of non-cash payments have merit. “The studies suggest that less transparent payment forms tend to be treated like [play] money and are hence more easily spent (or parted with)

(Priya Raghubir, PhD, New York University og Joydeep Srivastava, PhD, University of Maryland i artikkelen “Monopoly Money: The Effect of Payment Coupling and Form on Spending Behavior”)

When an establishment accepts credit cards, the average ticket size goes up. We anticipate a 40 percent increase in the average ticket size for those franchises implementing credit card processing for the first time

(Mark Wells, CFO, Mid-America, Inc.)

When McDonald’s started allowing credit card purchases, the average purchase went from $4.50 up to $7.00. That’s a huge increase.

(kilde)

Flere studier er gjennomført også, uten at jeg har funnet akkurat disse. For eksempel nevnes det en Dun & Bradstreetstudie som fant ut at folk bruker 12 – 18% mer når de betaler med plastikk enn når de bruker kontanter. Jeg er usikker på om det kun ble sammenlignet kredittkort vs. kontanter eller plastikk generelt. Eller om man sammenlignet lignende kjøp eller små og store kjøp. Det virker sannsynlig at størrelsen på kjøpet også kan påvirke om man finner frem noen mynter fra lomma eller drar kortet.

Men uansett hvilke av forklaringene som stemmer er det i alle fall vitenskapelige funn som tyder på at bruk av kontanter i det daglige har sine fordeler. Og det er kanskje grunn for en viss dose skepsis når en industri som er enormt gode på markedsføringen sin (hvor andre steder enn i banker finner man kunder linet opp for å trygle om å få tilgang til produktene de selger?) er overveldende positiv til produkter som endrer kjøpsprosedyren og beviselig svekker smerten fra den umiddelbare ubehaget når man står der og skal kjøpe eller ikke kjøpe? Når den samme industrien er så positivt innstilt at de til og med lokker med ekstra goder, bonuspoeng og andre “gratislunsjer” for å tippe vektskålen i en bestemt retning.

Om man får tilbake 1% av pengene man har brukt ved betaling med plastikk, men i prosessen brukte 12% mer enn om man hadde brukt kontanter så har kanskje “huset” vunnet denne gangen også?

Og, for å kaste ut en tanke til, kanskje er det ikke bare kredittgjeldsrenter som gjør plastikk til en lønnsom affære for andre enn forbrukeren selv? Det å gjøre opp kredittkort hver måned før renter påløper er åpenbart lurere enn å ikke gjøre det. Men kanskje det er noe i at “huset alltid vinner” allikevel?

Så jo. Mye tyder på at Cash fortsatt er kongen på haugen og påvirker oss til en sunnere forbrukeratferd enn mye annet. Og det er kanskje ikke så rart? Cash og hjernen spiller jo på lag. ;)

 

September 28 2012 10:39 am | Forbruk

Likte du innlegget? Hvorfor ikke abonnere på bloggens rss feed. Du kan også motta nye innlegg direkte til din e-postadresse. Pengevett har nå også et eget forum der du gratis kan delta og diskutere relevante tema.

One Response to “Cash is still king”

  1. Terje on 26 May 2015 at 11:26 pm #

    Greit nok at cash is king og at det er mye enklere å forholde seg til enn kort.
    Men framtida er kort, Danmark har det på trappene allerede: http://låne.priv.no/kontantlost-i-danmark/
    Der kommer de antageligvis til å innføre nye regler fra 1 jan 2016. Med unntak av der “eldre” handler…

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply