Før var det lommetyveri – nå er det skimming

Penger er noe man gjerne må gjøre noe aktivt i forhold til.  Bare tenk etter: Først har du tjent pengene. Så har du jobbet med vanene dine for at de skal jobbe best mulig for deg. Men jobben er ikke ferdig ennå. Pengene dine må nemlig også beskyttes.

Det er flere måter man gjør det på. Denne gangen er det i forhold til svindelmetoden skimming jeg vil ta for meg.

Kortbruk har blitt en del av vår vante hverdag. På godt og vondt. For tyvene har nemlig også endret metoder etterhvert som våre forbruksvaner gjør det. Skimming er den nye og elektroniske formen for lommetyveri. Og det skumle er… du merker det ikke når det skjer.

Dette er skimming:

Skimming er et begrep som brukes om kopiering av kort av den vanlige betalingskorttypen. Skimming foregår vanligvis i minibanker ved at svindlerne fester en liten kortleser som kopierer kortinformasjonen over kortleseren i minibanken. Denne type innretninger kan være meget sofistikerte og kan være veldig vanskelig å oppdage. Det er også vanlig at svindlerne monterer et kamera over tastaturet i minibanken for å filme inntastingen av pin-koden. Kortinformasjonen som blir kopiert på denne måten blir vanligvis brukt til å produsere falske kort, som igjen brukes til minibankuttak eller varekjøp.

(Wikipedia)

Heldigvis er du ikke prisgitt svindlerne fullstendig. Det er enkelte ting som vil gjøre deg mer sårbar for skimming, og andre ting som vil beskytte deg. Her er en filmsnutt som demonstrerer hvordan skimming fungerer – og når det ikke fungerer.

YouTube Preview Image

Oppdaget via.

Finansnæringens Fellesorganisasjon gir også disse rådene for bruk av kort:

  • Skjerm PIN-koden ved bruk, og ikke la noen titte over skulderen din
  • Bruk chip der det er mulig
  • Avslå assistanse fra “gode hjelpere”
  • Kortet må oppbevares slik at kort og PIN-kode ikke blir gjort tilgjengelig for andre
  • Lær deg PIN-koden utenat, og oppgi den aldri til noen – heller ikke til banken eller politiet
  • Sjekk at totalbeløpet i betalingsterminalen stemmer
  • Hvis kortet blir borte, meld fra umiddelbart til sperretjenesten som banken din har oppgitt. Husk å lagre nummeret
  • Følg med på kontoen din og meld straks fra til banken hvis du oppdager unormale transaksjoner

Det bør kanskje også nevnes at svindelmetoden har blitt oppdaget også i betalingsterminaler og drosjer, dog for det meste i utlandet.

Er det noen råd som mangler her?

Del gjerne i kommentarfeltet!

 

October 29 2010 11:04 am | Tips & Info

Likte du innlegget? Hvorfor ikke abonnere på bloggens rss feed. Du kan også motta nye innlegg direkte til din e-postadresse. Pengevett har nå også et eget forum der du gratis kan delta og diskutere relevante tema.

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply