La snøballen rulle!

Etter at du har bygget deg opp en krisebuffer er det på tide å virkelig ta for seg gjelden.

En metode som mange bruker er “snøballmetoden”. Et grunnleggende prinsipp er at man fortsetter å betale minstebeløpet på hver gjeldspost bortsett fra en utvalgt som man betaler ned alt man klarer på.

Et eksempel:

Om du har 5000,- til å betale gjeld med per måned og minstebeløpene på alt blir 4500,- tilsammen, betaler du minstebeløpene pluss 500,- ekstra til den gjelden du ønsker å bli kvitt aller først. Når du er ferdig reduserer du ikke det totale beløpet, du fortsetter å bruke 5000,- og dermed har du færre kreditorer i neste omgang og kan kanskje bruke 750,- per måned på den neste gjelden du sikter deg inn på. Slik fortsetter snøballen å rulle til du til slutt betaler alle 5000,- på den siste gjeldsposten din.

Få oversikt

Det aller første du må gjøre er å få oversikt. List opp all gjelden bortsett fra boliglånet. I oversikten din fører du opp hvem du skylder penger, hvor mye gjelden er på, hvilken rente du betaler og hva minsteinnbetalingen er på. Deretter rangerer du gjelden etter enten 1) Laveste til høyeste gjeld, eller 2) Høyeste til laveste rente. Det er her de to forskjellige variantene av snøballen kommer inn. Det er nemlig forskjellige syn på hva som er lurest å betale ned først.

Snøball – høyeste rente først

Dette er den rekkefølgen der du rangerer din gjeld etter hvilken som er dyrest (har høyest rente) og går løs på dette først. Rent økonomisk sett, lønner det seg siden du dermed blir kvitt de dyreste lånene først og raskere får mer penger til å betale ned resten med.

Snøball – lavest gjeldsbeløp først

Selv om den forrige metoden rent matematisk er mest korrekt, er det å bli kvitt gjeld også en mental prosess der det er viktig å ikke miste motivasjonen. Dette er argumentet for at mange velger denne metoden istedet. Ved å betale de minste lånene først, får man raskere mestringsfølelse ved at man ser hvordan antall kreditorer (de du skylder penger) minker rimelig kjapt. Dette kan for mange være vesentlig i startfasen på denne prosessen og ha betydning for om man gjennomfører det man har planlagt i det hele tatt. Å se resultater tidlig i prosessen kan for mange være motiverende nok til at de klarer å bevare de nye vanene sine, som ofte handler om redusert forbruk for å kunne betale mer på gjelden.

Hva med studielånet?

Jeg ser at mange av de amerikanske ekspertene anbefaler at også studielån kommer med i denne oversikten. Jeg er litt usikker på hvordan dette er i forhold til norske forhold. Studielånet er for mange den største gjeldsposten med den laveste renten. Dermed vil det nok ofte naturlig nok bli den gjelden som kommer sist i rekken. I tillegg vil jeg påpeke at studielån har noen fordeler som taler for at dette er det lånet som bør betales sist i denne snøballen. Det er innebygget gjeldsforsikring i den. Ingen kan arve din studiegjeld. Det er også ordninger for betalingsutsettelse, rentefritak og i noen tilfeller sletting av gjeld i ordningen her til lands. Det er fortsatt gjeld og noe man på sikt bør bli kvitt, men først bør man ta for seg gjeld knyttet til forbruk, bil etc.

Noen tips

Hver gang du har betalt ned en gjeldspost, setter du opp oversikten din på nytt igjen. Den gamle oversikten beholder du, slik at du kan se fremgangen du gjør.

Noen legger også til flere kolonner i oversikten sin der de på hver post noterer gjenstående betalinger til de går skikkelig til verks på akkurat den gjelden. I tillegg noterer de hvor mange nedbetalinger som gjenstår før også den gjelden er ute av verden. Dette endres fra måned til måned.

Hva om jeg må bruke av krisebufferen?

Om du må bruke penger av krisebufferen, er det viktig at du sparer opp den til den igjen sikrer deg mot at du må ta opp mer gjeld. Regel nummer en for å bli kvitt gjeld er å slutte å låne. Dersom du er nødt til å betale minimum på all gjeld i et par måneder for å få til dette er det bare slik det må være. Det beste er om du har mulighet for å tjene litt ekstra for å fylle opp krisebufferen igjen slik at du kan fortsette å rulle snøballen din videre. Uansett er det viktig at du har en krisebuffer. Noen sier at personlig økonomi handler om 20% kunnskap og 80% atferd. Det å låne penger er en atferd du ønsker å slutte med og dermed er det vesentlig at du reduserer sjansen for at du skulle trenge et lån i denne perioden som du jobber for å endre atferden din.

Stå sammen

Å jobbe med å redusere gjelden sin med snøballmetoden er en prosess som krever noe av deg. Derfor er det mange som opplever det som positivt å ha noen å prate med og få oppmuntring fra når man holder på med dette. Å få med en eventuell samboer eller ektefelle på dette er selvsagt en stor fordel. Jevnlige “økonomimøter” dere imellom kan være en god idé for å bevare fokus og enighet.

Dersom du ønsker å finne støtte og oppmuntring underveis av andre i lignende situasjoner har Pengevett nå opprettet et eget forum du kan melde deg gratis inn i. Medlemmer har flere fordeler og kan delta i våre konkurranser. Registrerte medlemmer får også en versjon av forumet med langt færre reklameannonser enn det som vises for uregistrerte gjester. Du finner forumet her.

 

Tags: , , ,

November 08 2008 09:00 am | Gjeld

Likte du innlegget? Hvorfor ikke abonnere på bloggens rss feed. Du kan også motta nye innlegg direkte til din e-postadresse. Pengevett har nå også et eget forum der du gratis kan delta og diskutere relevante tema.

3 Responses to “La snøballen rulle!”

  1. Pengevett.com » Nyttige regneark on 11 Nov 2008 at 8:01 am #

    [...] verktøy som Mett har laget. Nemlig regneark som bl.a. kan benyttes til den tidligere omtalte snøballmetoden. – Regnearket for OpenOffice v2.3 – Regnearket for Excel Snøballmetoden brukes i ark nr to i [...]

  2. Kredittgjeld ! Hjelp! - NybaktMamma - M on 15 Nov 2008 at 6:27 pm #

    [...] Hva med

  3. Raskere nedbetaling av gjeld | nordnetbloggen.no on 23 Oct 2010 at 3:04 pm #

    [...] mer om snøballmetoden:Økonomiguiden – Hvordan kvitte seg med gjeld på en enkel måte Pengevett – La Snøballen rulle! Dave Ramsey – Debt Snowball [...]

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply