Når økonomien trenger førstehjelp

Dine Penger forteller i dag at det er en stor økning i antall inkassosaker her i landet. Mange sliter. Og mitt inntrykk er at de dessverre ofte sliter i ensomhet. De som vet er gjerne den som skylder penger og de vedkommende skylder penger til. Ikke andre, som kunne ha vært en støtte i situasjonen.

Forumet vårt er en møteplass for alle som er interessert i privatøkonomi. Enten de trenger å komme seg ut av en økonomisk floke eller har det rimelig greit fra før av. Alle har noe å bidra med. Noe vi ser gang på gang.

Som et medlem sa i denne tråden, der medlemmene forteller hva nettstedet betyr akkurat for dem:

Pengevett er skulderen du kan lene deg mot her på nettet.

Nettstedet har også en liten og mindre synlig del. Nemlig denne bloggen. Og her tror jeg at jeg har noe som forhåpentligvis kan være til hjelp for noen. Blant annet artikkelserien vi har om Gjeldsordning. Hva er det? Hvem er det beregnet for? Hvordan er gangen i dette? osv.

Her er direktelenker i artikkelserien om gjeldsordning.

  1. Gjeldsordning – når alt annet er prøvd
  2. Gjeldsordning – for hvem?
  3. Gjeldsordning – forsøke å få i stand en utenrettslig ordning
  4. Gjeldsordning – søknad om åpning av gjeldsforhandling
  5. Gjeldsordning – frivillig
  6. Gjeldsordning – tvungen
  7. Gjeldsordningsperioden

Om ikke du har kommet dithen at gjeldsordning er tingen for deg, kan det kanskje være til hjelp å lese litt om 7-trinnsplanen for en bedre økonomi, fordelingsnøkkelen eller kanskje plukke opp noen tips i tråden om sammenhengen mellom et ryddig hjem og en ryddig økonomi, en inspirerende tråd.

Med håp om at dette skal være til hjelp for noen der ute.

Tags: , ,

September 30 2010 | Gjeld and Nettsideinfo | 1 Comment »

Ryddig hjem og ryddig økonomi

Vil en opprydning i huset bidra til en mer ryddig økonomi? Har det noen sammenheng?

Mange erfarer at det har det.

Dragen fra Pengevetts forum forklarer deg hvordan i tråden Sammenhengen mellom et ryddig hjem og en ryddig økonomi

I tråden forteller andre brukere om sine erfaringer med akkurat dette. Du er velkommen til å bli med i diskusjonen.

I forumet har også brukere Leomi startet en utfordring som heter Prosjekt rydd opp!

Bli med, da vel!

September 22 2010 | Tips & Info | 1 Comment »

Pengevett har nå 600 medlemmer!

Pengevett vokser og vi har nye registreringer daglig. Noen registrerer seg for å være aktive medlemmer, mens andre gjerne vil kunne lese i forumet uten å få så mye reklame. Vi bruker forumet forskjellig.

Nå har vi hele 600 medlemmer! Det er tydeligvis mange som er opptatt av pengevett i hverdagen, noe som lover godt.

Pengevett smitter!

Og i vår lille del av verdensveven er vi med på å skape en forandring og gjøre privatøkonomi noe man i større grad kan snakke om og hjelpe hverandre med på en oppmuntrende og respektfull måte.

Tusen, tusen takk til alle dere som bidrar!

Tags: ,

September 10 2010 | Nettsideinfo | No Comments »

En inspirerende konkurranse

Inspirasjon- og hjelpsomhetskonkurransen vår nærmer seg slutten og avstemmingen om hvem som skal vinne er i gang. Så les og stem. Hvem vet? Kanskje du blir inspirert du også?

Her er de nominerte:

Du kan gi din stemme her.

Tags: ,

March 14 2010 | Nettsideinfo | 1 Comment »

Til informasjon

Pengevett startet på et .info-domene for noen år siden. Vi har siden flyttet til Pengevett.com.

Jeg har i dag oppdaget at noen andre har kjøpt opp domenet som denne bloggen opprinnelig startet på og vil med dette bare informere om at det ikke er undertegnede som står bak den nye siden som er satt opp på pengevett.info.

Dere som eventuelt fortsatt ønsker å linke til denne bloggen på grunn av det innholdet som tidligere var å finne på pengevett.info, bør derfor endre linken til www.pengevett.com/blogg/

September 04 2009 | Nettsideinfo | No Comments »

Gratis bil?

Denne videoen viser en demonstrasjon av hvordan man ved å disponere de samme pengene litt annerledes enn mange gjør, etterhvert kan ende opp med å oppgradere bilen sin helt gratis.

YouTube Preview Image

Se også diskusjonstråden om dette i forumet vårt, der medlemmene deler sine erfaringer med å få bilkostnadene ned.

Tags: , , ,

November 23 2008 | Sparing | 3 Comments »

Gjeldskrisetelefonen

Om du har alvorlige gjeldsproblemer og ønsker noen å snakke med, kan Gjeldskrisetelefonen være et sted å begynne.

Dette er en gratis støttetelefon for deg som har alvorlige gjeldsproblemer og drives av Gjeldsoffer-Alliansen. Du trenger ikke å være medlem av Gjeldsofferalliansen for å ringe dit.

Telefonen er i skrivende stund åpen mandager og torsdager kl. 09:00 – 16:00.

Telefonnummeret er 22 20 19 99

Tags: , , , , ,

November 22 2008 | Gjeld and Tips & Info | No Comments »

Ytelser fra NAV og skattetrekk/utbetalingsdatoer i desember

Denne er for 2008. Datoene for desember 2010 finner du her.

Når kommer pengene i desember? Og er halv skatt?

For de som mottar skattepliktige ytelser fra NAV, gjelder det litt forskjellige regler for hvor mye de skal trekkes i skatt i desember. Noen har halv skatt og noen har fullstendig fritak.

Her er en oversikt over hvordan dette gjøres i desember:

Alderspensjon
Skatt: Ikke skattetrekk
Utbetalingsdato: 12. desember

Uførepensjon
Skatt: Ikke skattetrekk
Utbetalingsdato: 12. desember

Overgangsstønad
Skatt: Ikke skattetrekk
Utbetalingsdato 12. desember

Barnetrygd
Skatt: skattefri ytelse
Utbetalingsdato: 19. desember

Kontantstøtte
Skatt: skattefri ytelse
Utbetalingsdato: 17. desember

Tidsbegrenset uførestønad
Skatt: Halv skatt
Utbetalingsdato: 12. desember

Sykepenger
Skatt: Trekkfri periode: 1. -15. desember og vanlig trekk: 16.-31. desember
Utbetalingsdago: 15. og 19. desember

Rehabilitetspenger
Skatt: Trekkfri periode: 1. -15. desember og vanlig trekk: 16.-31. desember
Utbetalingsdato: 16. desember

Pleiepenger (alle ytelser etter kap. 9 i folketrygden)
Skatt: Trekkfri periode: 1. -15. desember og Vanlig trekk: 16.-31. desember
Utbetaling: Løpende utbetaling

Fødsels- og adopsjonspenger
Skatt: Trekkfri periode: 1. -15. desember og Vanlig trekk: 16.-31. desember
Utbetalingsdato: Løpende utbetaling

Attførings- og dagpenger
Skatt: Trekkfritt i meldeperiode uke 47/48 eller uke 48/49
Utbetalingsdato: Løpende utbetaling

Ventelønn
Skatt: Halv skatt
Utbetalingsdato: Var 12. desember i 2007, men finner ikke informasjon om utbetalingsdato for 2008.

Kilde: NAV

Tags: , ,

November 21 2008 | Tips & Info | 7 Comments »

SIFO sitt standardbudsjett

SIFO har en egen budsjettkalkulator som du kan bruke for å beregne hva som er et normalt nøkternt forbruk for deg og din familie.

I denne kalkulatoren kan du legge inn hvor mange familiemedlemmer dere er, alder på hver enkelt, om dere har barnehageutgifter, bil osv. Så vil Sifos kalkulator regne ut hva et gjennomsnittlig og nøkternt forbruk bør ligge på. Det er viktig å huske at dette er et langtidsbudsjett, slik at penger som f.eks. kommer i kategorien møbler eller bil og lignende ikke nødvendigvis brukes opp hver enkelt måned, men er et snittbeløp beregnet utifra hva de årlige kostnadene vil være.

SIFOs kalkulator for standardbudsjett finner du her

Tags: , , , , , ,

November 21 2008 | Forbruk and Tips & Info | No Comments »

Gjeldsordningsperioden

Ikke mist den!

Det er dessverre en god del som får gjeldsordning, men som mister den underveis. I noen avisartikler har det blitt anslått til å gjelde så mye som 1/3 av de som har fått gjeldsordning. Mange får også nye betalingsanmerkninger i denne perioden. Årsaken til at man fikk problemer med gjelden sin er jo ikke nødvendigvis fjernet. Mange har for eksempel veldig lav inntekt.

Men det er en rekke ting du kan og bør gjøre. Gjeldsordningsperioden må ses på som en forpliktelse. Ikke alt skjer av seg selv.

Det er ekstremt viktig at du melder ifra om du får økt inntekt eller det skjer andre endringer i denne perioden.

Sett deg grundig inn i hvilke plikter du har. Ta kontakt med namsmannen heller en gang for mye enn en gang for lite. Ikke vær redd for å stille dumme spørsmål. Du har ikke råd til å betale prisen dersom du antar og tar feil. Ta vare på viktige papirer. Lignsingsutskrift, kopi av evt. brev du har sendt, kvitteringer som viser at du har betalt det du skulle osv. Du kan bli bedt om å dokumentere at du har overholdt avtalen i ettertid.

Øk kunnskapen din

I USA har de ikke gjeldsordning. De har derimot en mulighet for å slå seg selv konkurs og få slettet gjeld i den anledning. For å kunne få dette er det noen betingelser som må oppfylles. En av dem er at man skal gå til økonomisk veiledning. Den betingelsen har vi ikke for gjeldsordning her i Norge. Kanskje dumt, men det er ingenting som sier at du ikke kan sørge for å bli flinkere til å håndtere penger selv.

Derfor vil jeg oppfordre deg til å bruke denne perioden til dette. Se på det som en skole. Sett deg selv på skolebenken og lær. Bruk denne erfaringen til noe positivt.

Kommunen er pliktig til å gi deg økonomisk veiledning. Du kan også lære mye av artikler og bøker. Sørg for at du går ut av gjeldsordningsperioder langt mer kompetent enn du var da du gikk inn i den. Dette er din beste forsikring mot å ende opp i en økonomisk fastlåst situasjon i fremtiden.

Se på gjeldsordningsperioden som en unik sjanse til å lære noe nytt. Å leve slik at dine barn lærer av det også.

Når gjeldsordningsperioden er over skal du ikke bare ha fått slettet gjelden din. Du skal ha blitt ekspert på å håndtere din egen økonomi. Det er fullt mulig om du ønsker det. Riktig innstilling kan gi deg et enormt utbytte av denne muligheten for en ny start. La det virkelig være en ny start. Sørg for at du har kompetansen som skal til for at du ikke havner i denne situasjonen igjen.

Og nyt livet underveis.

Tags: , , ,

November 20 2008 | Gjeld | No Comments »

« Prev - Next »