NAV – Utbetalinger og skattetrekk i desember 2011

Økonomisk planlegging er greit også i desember. Her er en oversikt over når de forskjellige ytelsene fra NAV kommer i desember. Om du lurer på hva kildeskatten som nevnes er, kan du lese mer om det på skatteetatens side om kildeskatt.


Alderspensjon

Skattetrekk :Trekkfritt, unntaket er de som betaler kildeskatt.
Utbetalingsdato: 9. desember

Uførepensjon
Skattetrekk :Trekkfritt, unntaket er de som betaler kildeskatt.
Utbetalingsdato: 9. desember

Supplerende stønad
Skattetrekk :Trekkfritt
Utbetalingsdato: 9. desember

Overgangsstønad
Skattetrekk :Trekkfritt
Utbetalingsdato: 9. desember

Barnetrygd
Skattetrekk : Skattefri ytelse
Utbetalingsdato: 17. desember

Kontantstøtte
Skattetrekk : Skattefri ytelse
Utbetalingsdato: 15. desember

Grunn- og hjelpestønad

Skattetrekk : Skattefri ytelse
Utbetalingsdato: 9. desember

Sykepenger
Skattetrekk : Trekkfri periode 1. -15. desember og vanlig skattetrekk 16. – 31. desember
Utbetalingsdato: 14. desember

Pleiepenger, opplæringspenger og omsorgspenger
Skattetrekk : Trekkfri periode 1. -15. desember og vanlig skattetrekk 16. – 31. desember
Utbetalingsdato: Løpende utbetaling

Foreldre- og svangerskapspenger
Skattetrekk : Trekkfri periode 1. -15. desember og vanlig skattetrekk 16. – 31. desember
Utbetalingsdato: 14. desember

Dagpenger og arbeidsavklaringspenger
Skattetrekk : Trekkfritt i meldeperiode uke 47/48 eller uke 48/49
Utbetalingsdato: Løpende utbetaling

Ventelønn
Skattetrekk : Halv skatt
Utbetalingsdato: 12. desember

Ytelser til gjenlevende ektefelle
Skattetrekk :Trekkfritt, unntaket er de som betaler kildeskatt
Utbetalingsdato: 9. desember

Barnepensjon
Skattetrekk :Trekkfritt, unntaket er de som betaler kildeskatt
Utbetalingsdato: 9. desember

Avtalefestet pensjon (AFP)
Skattetrekk : Ikke trekkpliktig
Utbetalingsdato: 9. desember

Ytelser til tidligere familiepleier
Skattetrekk :Trekkfritt, unntaket er de som betaler kildeskatt
Utbetalingsdato: 9. desember

Yrkesskade (Menerstatning)

Skattetrekk : Ikke trekkpliktig
Utbetalingsdato: 9. desember

Kilde: nav.no

På tampen vil jeg også gjenta den samme påminnelsen som i fjorårets oversikt her på Pengevett:

Tidlig utbetaling av penger i desember har en lei bieffekt for mange. Man tror nemlig man har blitt kjemperik når alle penger kommer inn på kontoen nesten samtidig. Og så er det veldig lett å glemme at perioden mellom desemberutbetalingen og januarbetalingen blir ekstra lang.

I år vil jeg utfordre deg til å huske på nettopp dette. For eksempel: Barnetrygd på konto den 17. desember betyr faktisk at det er en og en halv måned til neste utbetaling. Så kos deg med førjulstid og julehandel, men husk at pengene skal vare lenger også.

November 30 2011 | Tips & Info | No Comments »