NAV – Utbetalinger og skattetrekk i desember 2010

Her er en oversikt over skatt, utbetalingsdatoer og ting du må huske på når det gjelder utbetalinger fra NAV før jul. Så slipper du å bruke tid på å ringe NAV for å finne ut av det. ;)

Tillegg: Dette er datoene NAV opererer med. Noen ytelser kan komme tidligere. I år kom f.eks. grunn- og hjelpestønaden tidligere enn først angitt.

Alderspensjon
Skatt: Ikke skattetrekk
Utbetalingsdato: 10. desember

Uførepensjon
Skatt: Ikke skattetrekk
Utbetalingsdato: 10. desember

Overgangsstønad
Skatt: Ikke skattetrekk
Utbetalingsdato 10. desember

Barnetrygd
Skatt: skattefri ytelse
Utbetalingsdato: 17. desember

Kontantstøtte
Skatt: skattefri ytelse
Utbetalingsdato: 15. desember

Arbeidsavklaringspenger
Skatt: Første utbetaling i desember er skattefri. Den andre skattes som vanlig.
Utbetalingsdato: Som vanlig.
Annet: De som sender papirmeldekort må sende meldekortet som skulle vært sendt mandag 20. desember tidligere. Dette skal sendes torsdag 16. desember. Du vil også få et brev om dette av NAV i begynnelsen av desember. Elektroniske meldekort skal sendes som normalt.

Sykepenger
Skatt: Trekkfri periode: 1. -15. desember og vanlig trekk: 16.-31. desember
Utbetalingsdato: 15, 17, 21 og 23 desember

Pleiepenger (alle ytelser etter kap. 9 i folketrygden)
Skatt: Trekkfri periode: 1. -15. desember og Vanlig trekk: 16.-31. desember
Utbetaling: Løpende utbetaling

Foreldre- og svangerskapspenger
Skatt: Trekkfri periode: 1. -15. desember og Vanlig trekk: 16.-31. desember
Utbetalingsdato: 15., 17., 21. og 23. desember

Dagpenger
Skatt: Trekkfritt for første utbetaling i desember
Utbetalingsdato: Løpende utbetaling

Ventelønn
Skatt: Halv skatt
Utbetalingsdato: 12. desember

Kilde: nav.no

Og et lite OBS! til slutt: Tidlig utbetaling av penger i desember har en lei bieffekt for mange. Man tror nemlig man har blitt kjemperik når alle penger kommer inn på kontoen nesten samtidig. Og så er det veldig lett å glemme at perioden mellom desemberutbetalingen og januarbetalingen blir ekstra lang.

I år vil jeg utfordre deg til å huske på nettopp dette. For eksempel: Barnetrygd på konto den 17. desember betyr faktisk at det er en og en halv måned til neste utbetaling. Så kos deg med førjulstid og julehandel, men husk at pengene skal vare lenger også.

November 17 2010 | Tips & Info | No Comments »