Pengevett

 

Regnskap/budsjett for detaljert statistikk på pengebruk

Dette er en diskusjon om Regnskap/budsjett for detaljert statistikk på pengebruk i Budsjett-forumet, en del av Forbruk-kategorien; Originally Posted by fyllefanten Et regnskap bygger på transaksjoner, derfor mener jeg det blir feil å registrere forventet verdistigning på ...


Go Back   Pengevett > Pengeprat > Forbruk > Budsjett

Register FAQ Members List Kalender Search Today's Posts Mark Forums Read

Notices


Reply

 

LinkBack Thread Tools Display Modes
  #11 (permalink)  
Old 06-09-2016, 19:13
Member
 
Join Date: Nov 2014
Posts: 47
Quote:
Originally Posted by fyllefanten View Post
Et regnskap bygger på transaksjoner, derfor mener jeg det blir feil å registrere forventet verdistigning på egen bolig fordi transaksjonen har ikke skjedd enda.
Det kommer helt an på. Balanseorienterte regnskap tar utgangspunkt i definisjoner av eiendeler og gjeld. Innenfor IFRS er det sågar ofte påbudt å vurdere eiendeler til virkelig verdi. Så helt feil blir det ikke. (Uten at vi trenger å gå inn i noen stor diskusjon om konseptuelle rammeverk og regnskapsprinsipper)
Reply With Quote
  #12 (permalink)  
Old 14-09-2016, 09:07
Junior Member
 
Join Date: Aug 2016
Posts: 6
Jess, la oss ikke gå inn i tekniske regnskapsprinsipper. Her er det funksjonaliteten og oversikten for personlig bruk som har fokus.

Jeg satt ned en time+ i går, og laget dette scriptet i QlikView scripting.
Hvis noen er interessert i å sjekke det ut, så må dette kjøres i QlikView, men ta kontakt, så kanskje jeg har tid til å forklare litt mer. (Gratis bare til personlig bruk, det går derfor ikke ann å dele hele fila).
Dette scriptet er bare tilpasset eksport fra Nordea, som har mye ekstra tekst som ikke er relatert til transaksjonene.
Eksempel i dette bilde, her kommer alle kontoer ut etter hverandre. Da trenger man ikke ta ut en og en konto. Jeg må lage lignende funksjonalitet for andre banker jeg bruker, som kredittkort banker jeg har. Dette er i hvert fall en god start, da mesteparten av mitt er i Nordea.


Og dette blir resultatet, bare transaksjonslinjer, med kategori, kontonavn. Og lett mulighet til å legge til all annen informasjon man vil linke til en kategori eller konto, betalingstype osv.


Med dette scripet trenger man altså ikke å gjøre noe mer enn å laste ned nye transaksjoner når man vil det, og legge det i en mappe sammen med de andre excel eksportene, og så kjøre scriptet.

Det som må gjøres nå, er å lage et kategori system. Det er kanskje noe som kan lages via forumet her, så alle typer kontoer/utgifter/inntekter er med. Det kan da lages som en egen tabell som linkes til "Kategori" nummeret.
Det må også lages en liste over søkeord og kategorinummer det skal linkes til. Jeg har per nå f.eks søk på kiwi, rimi, eurest, ruter som fungerer bra.

Når jeg har skrevet dette, så begynner jeg å tenke på hvor mye lettere det hadde vært hvis banker i norge hadde tilbudt et enkelt grensesnitt å ta ut transaksjoner ut ifra, i et bra format....Kanskje det kommer i fremtiden...man kan håpe.


Koden jeg lagde:
Kode:
//Laster inn hele excel
Tmp:
LOAD @1 as Dato, 
     @2 as BetType, 
     @3 as Tekst, 
     @4 as Ut, 
     @5 as Inn,
     RowNo() as RowNo
FROM
[C:\Dropbox\Mine Dokumenter\Økonomi\Banktransaksjoner\Råfiler\Alle kontoer Nordea 19.01.2014 til 19.01.2016.xls]
(biff, no labels, table is Bevegelser$);

//Søkeord og kategori det skal mappes til
Kategori:
LOAD * Inline [
Søkestring, Kategori
rimi, 2
kiwi, 2
ruter, 3
eurest, 5
ya.no, 6
];

Transaksjoner:
LOAD * Inline [
Tekst
];


Let vRowsTmp = NoOfRows('Tmp');
let vRowsKategori = NoOfRows('Kategori');

trace Antall rader i excel: $(vRowsTmp);

//Looper igjennom alle rader i excel
for n = 0 to $(vRowsTmp)-1

	//Lagrer feltene for raden i variabeler
	let vTekst = Peek('Tekst', n, 'Tmp');
	let vBetType = Peek('BetType', n, 'Tmp');
	let vDato = Peek('Dato', n, 'Tmp');
	let vUt = Peek('Ut', n, 'Tmp');
	let vInn = Peek('Inn', n, 'Tmp');
	
	let vFound = 0;
	
	//Søker igjennom raden for å finne match i søkestring tabellen
	for k = 0 to $(vRowsKategori)-1
		let vSøk = Peek('Søkestring',k,'Kategori');
		IF WildMatch('$(vTekst)','*'&'$(vSøk)'&'*') > 0 THEN 
		//Funnet match i søket
		let vKategori = Peek('Kategori',k,'Kategori');
		//Avslutter søket for denne raden
		let k = $(vRowsKategori);
		ELSE 
		let vKategori = 0;
		END IF
	next
		
	
	LET vKeep =;
	LET vLast =;
	
	//Finner rader som har kontonummer i tekst, disse skal brukes for alle rader under
	IF match(left(vTekst,13),'Konto nummer:',0) > 0 THEN
	LET vKeep = replace(right(vTekst,13),'.','');
	ELSE
	LET vKeep = $(vKonto);
	END IF
	
	vKonto = $(vKeep);
	
	//Legger til denne raden i endelig tabell, bare rader med transaksjoner legges inn.
	Concatenate(Transaksjoner)
	LOAD 
		'$(vTekst)' as Tekst
		,'$(vKonto)' as Kontonummer
		,'$(vBetType)' as BetType
		,MakeDate(num(mid('$(vDato)',7,4)),num(mid('$(vDato)',4,2)),num(mid('$(vDato)',1,2))) as Dato
		,'$(vUt)' as Ut
		,'$(vInn)' as Inn
		,'$(vKategori)' as Kategori
	resident Tmp 
	where RowNo = $(n)
	and len('$(vBetType)'&'$(vUt)'&'$(vInn)') > 0
	and MakeDate(num(mid('$(vDato)',7,4)),num(mid('$(vDato)',4,2)),num(mid('$(vDato)',1,2))) > MakeDate(2000,01,01)
	;

next

drop table Tmp,Kategori;


//Joiner inn kontobeskrivelser
left join(Transaksjoner)
LOAD * Inline [
Kontonummer, KontoBeskrivelse, KontoType
6320XXXXXX, Lønnskonto, !Bank
6320XXXXXX, Matkonto, !Bank
6320XXXXXX, BSU, !Bank
6320XXXXXX, BufferNordea, !Bank
6320XXXXXX, LeilighetSolgt, !Bank
6320XXXXXX, Huskonto, !Bank
6320XXXXXX, BSUSparing, !Bank
6320XXXXXX, Bilkonto, !Bank
];
Reply With Quote
  #13 (permalink)  
Old 14-09-2016, 16:38
Member
 
Join Date: Jan 2016
Posts: 45
Jeg skal ikke tvinge frem noen diskusjon om det tekniske rundt regnskap, men vil poengtere at det kan være lurt å gjøre seg opp noen tanker rundt dette hvis en vil ha detaljert informasjon om egen økonomi.

Shit in - shit out. Jeg mener ikke at det du har laget er "shit", jeg blir rett imponert over folk som får til sånt, men kilden du henter fra er litt "shit". Nemlig banktransaksjonene i seg selv.

Hvor detaljert er informasjonen hvis du vet at du brukte 5300 kr på kiwi og 11500 kr på rema i 2016? Ligger ikke verdien i å vite hvor mye som gikk med til eksempelvis mat, renhold, alkohol, godteri og hygieneartikler?

Banktransaksjonene viser heller ikke hvor mye du betalte i skatt eller fagforeningskontingent før lønna ble utbetalt kontoen din. Dessuten er den skatten kun en forskuddsskatt, et estimat, på hva den egentlige skattekostnaden din blir.

Ut fra skjermbildene du har lagt ut begynner jeg å få et inntrykk av at det du ønsker er en oversikt over den totale pengebruken din over tid, med nokså brede kategorier og ikke så detaljert som jeg skisserer over? Jeg tror det er detaljgraden i kategoriene som er flaskehalsen her. Mer detaljerte kategorier gir et mer detaljert regnskap = bedre statistikk (som du ønsker), men dette er derimot vanskelig å få til uten manuelt arbeid.
Reply With Quote
  #14 (permalink)  
Old 14-09-2016, 19:38
Junior Member
 
Join Date: Aug 2016
Posts: 6
Jepp, enig med mye fyllefanten.
Jeg har ikke personlig behov for å splitte opp kategorier på matbutikker, det er rett og slett alt for mye manuelt arbeid.
Jeg har laget et oppsett som passet for det meste av mine utgifter i GnuCash tidligere. Det er på dette detaljnivået jeg går etter. Her er altså matbutikker som en post


Lønn er en ting jeg har lyst å splitte opp, mest pga skatt(muligheten for å sjekke hvordan man ligger ann, og kanskje foreløpig skatteutregning) men også fordi jeg får tilbakebetalt utgifter jeg står får via en sum i lønnslippen. Jeg begynte derfor på en excel med spesifikasjoner fra lønnslippen, som kan lages som spesifikasjoner på lønnstransaksjonen.


Det blir mye manuelt arbeid, jeg skal ikke nekte for det. Men med å legge inn mye av logikken i kode, skal det være minimalt med merarbeid med videre bruk. Jeg tenker for eksempel å ha en tabell/excel fil der jeg spesifiserer transaksjoner (ved dato, tekst, og eller beløp), og lager egne regler for det.
Poenger med måten jeg ser for meg å gjøre alt dette på, er at man alltid kan kjøre opp alle data fra rådatafiler på nytt. På denne måten kan man legge inn nye kategorier, nye tabeller med logikk, som legges på alle transaksjoner samtidig, uten å måtte gå igjennom alt. Man kan også fort tilpasse dataene til et nytt program eller system ved en liten endring i koden/scriptet.

Last edited by Nerd; 14-09-2016 at 20:30.
Reply With Quote
  #15 (permalink)  
Old 17-09-2016, 00:45
Member
 
Join Date: Dec 2014
Posts: 34
Quote:
Originally Posted by Nerd View Post
Når jeg har skrevet dette, så begynner jeg å tenke på hvor mye lettere det hadde vært hvis banker i norge hadde tilbudt et enkelt grensesnitt å ta ut transaksjoner ut ifra, i et bra format....Kanskje det kommer i fremtiden...man kan håpe.
Det burde vært et krav fra finanstilsynet at alle finansinstitusjoner må tilby enkel og standardisert eksport av data på transaksjonsnivå via API-er. Helt håpløst at vi ikke er kommet lenger enn at en må mikke med CSV-filer i 2016 dersom en ønsker å sammenstille sine egne data fra flere institusjoner.

For min egen del har jeg kommet frem til at vinninga går opp i spinninga slik det er nå ved å skulle holde fullstendig oversikt på transaksjonsnivå. Så jeg nøyer med meg å oppdatere saldoer på gjeld og eiendeler månedlig, og i tillegg innskudd på investeringer (slik at jeg kan kalkulere avkastning). Det tar meg ca. 10 minutter, en gang hver måned, og gir meg mer enn nok informasjon til at jeg klarer å holde oversikt på økonomien.

Kalkulerer følgende i regnearket basert på månedlige saldoendringer:

- Nettoformue og endring nettformue (månedlig og akkumulert per år)
- Totaloversikt aktiva og gjeld
- Likviditet og kontantstrøm (månedlig og akkumulert per år)
- Forhold mellom gjeld og totalverdi på gjeldsfinansierte eiendeler (og % faktisk eid) og endringen fra måned til måned
- Usikret gjeld (kredittkort, gir meg en grei oversikt over forbruk fra måned til måned)
- Investeringer (innskutt verdi og avkastning månedlig og akkumulert per år)

Har ofte lekt med tanken om å øke detaljnivået ved å inkludere transaksjoner, men konkluderer hver gang med at selv for en Excel-nerd som meg selv blir det å ta for mye tid for ganske lite ekstra informasjon

Last edited by Optimus Prime Rate; 17-09-2016 at 01:15.
Reply With Quote
ReplyThread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB-koder er On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On

Similar Threads

Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Min dagbok: Kontroll på økonomien med budsjett og regnskap moneyquestion Budsjett 22 27-12-2014 08:06
Skandiabankens budsjett/regnskap Siri Budsjett 9 03-12-2014 22:06
Ny og detaljert lønnsstatistikk - na24 viking Nyheter, artikler og blogginnlegg om økonomi 8 11-04-2012 21:32
Fører dere alle (detaljert) budsjett? Monen Generell pengeprat 21 26-02-2011 02:00
Budsjett og føre regnskap thomasellingsen77 Nyheter, artikler og blogginnlegg om økonomi 10 21-01-2010 22:36


Alle klokkeslett er GMT +2. Klokken er nå 22:42.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Logo av Aksjebloggeren