Announcement

Collapse
No announcement yet.

Fri rettshjelp

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Fri rettshjelp

  <dato>LOV-1980-06-13-35</dato> Rettshjelploven - rhjl. Lov om fri rettshjelp.

  § 1. Lovens formål.
  Fri rettshjelp etter denne lov er en sosial støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger for å kunne ivareta et rettshjelpsbehov av stor personlig og velferdsmessig betydning.


  Norge.no - Fri rettshjelp
  Fri rettshjelp betyr at staten helt eller delvis kan dekke utgiftene til advokathjelp. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri saksførsel. I noen saker kan man få fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. I andre saker er det et vilkår at man er under visse inntektsgrenser.


  Man kan kontakte Fylkesmannen.no for mer informasjon om fri rettshjelp.

 • #2
  Om søknad om fri rettshjelp - regjeringen.no

  Utdrag:
  En søknad om fri rettshjelp må inneholde opplysninger om hva det søkes bistand til og hva saken gjelder. Det bør legges ved kopi av eventuell korrespondanse i saken.
  Søknaden må dessuten gi utfyllende opplysninger om søkerens økonomiske stilling. Egenerklæringsskjema må alltid fylles ut. Dersom søknaden fremmes av en advokat, må denne medunderskrive erklæringen.
  ---

  FOR 2005-12-12 nr 1443: Forskrift til lov om fri rettshjelp


  Her kan du laste ned rundskriv om fri rettshjelp: Rundskriv G-12/2005 - regjeringen.no

  Comment


  • #3
   Advokatenhjelperdeg.no > Råd og tips > Advokatvakten

   Advokatvakten er et tilbud du finner på en lang rekke steder i landet. Her kan du møte opp og få inntil en halv time med gratis advokathjelp.

   Comment


   • #4
    Juss-Buss
    "Juss-Buss er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter.

    Vi gir gratis rettshjelp i enkeltsaker."

    http://www.jushjelpa.no/omoss.html
    Jushjelpa i Midt-Norge er drevet av jusstudenter, og bistår med gratis juridisk rådgivning til innbyggerne i Midt-Norge. Vi tar alle typer saker unntatt skatterett og strafferett.

    jus-jusshjelpa - Jusshjelpa
    Jusshjelpa i Nord-Norge består av idealistiske viderekommende jusstudenter som ønsker å hjelpe dem som ikke har råd til advokat.
    Jusshjelpas tjenester er gratis.

    Comment


    • #5
     JURK
     JURK er et uavhengig rettshjelps- og likestillingstiltak som arbeider for å bekjempe kvinneundertrykking og for å bedre kvinners rettsstilling.
     JURK drives av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo, og vi yter gratis rettshjelp innen de fleste rettsområder.
     Vårt tilbud gjelder kvinner over hele landet, og vi har ingen inntekstgrenser. All hjelp er gratis. Vi tar ikke imot saker på e-post.

     Comment


     • #6
      I praksis, er det vanlig med fri rettshjelp?
      Feks om jeg mener skatteetaten har gjort en feil, kan jeg da få utredet dette med fri rettshjelp?

      Comment

      Working...
      X