Announcement

Collapse
No announcement yet.

Arv

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Arv

  Hei og på forhånd unnskyld for skrvefeil, har problemer med å skrive på tastatur.

  Jeg vet at mitt spørsmål kanskje vil være støtende for noen, men håper de som har råd kan gi det.

  Saken er at jeg har en sykdom som gjær at jeg sakt emen sikkert mister alt språk, derfor haster det litt med å få gjort opp mitt bo mens jeg ennå kan skrive epost til advokat. Sykdommen gjør også at det er lite sannsynlig jeg vil leve så lenge.

  Problemet oppstår siden min elste sønn har gjeldsordnig. Ferdig neste år, men har skjønt det er "karantenetid" på to år etter det. Så om han arver noe fra meg før 2017 vil kreditorene ta det, siden han ikke betaler noe på ordning pga uførhet. Arven fra meg blir ikke stor, de er fire som skal dele på salgssummen fra husetmitt. Men det vil være akkurat nok til å gi ham egenkapital til kjøp av hus, og jeg vil veldig gjerne at han skal ha noe igjen etter meg. Han kommer aldri til å få tak i egenkapital uten denne arven, hans far har ingenting annet enn gjeld og en sliten bil å etterlate seg.Vil helst ikke la hans del gå til et av de andre barne, redd det kan skape uenighet mellom dem.

  Hvprdan skal jeg gå frem for at ikke han skal miste arven? Kan jeg opprette fond slik man gjør for barn under 18? Vil så gjere etterlate meg noe, men vilikke han skal få problm med kreditorer...

  Om noen har råd til meg vil det glede et slitent morsjerte

 • #2
  Mottak av arv under gjeldsordning

  Hei

  Det er mulig å få det til dog bør en la en advokat/jurist se på formalia.

  On-top-of-my-head:
  (1) Overdra med beslagsforbud (vanlig tidligere -> går ikke i dag). Mener å huske at det er under 200 tilfeller av slikt i Norge pr år.
  (2) Ta med en klausul om at mottaker ikke kan gi avkall på det (-> kan gå)

  Rettskilder fra Andenes og Tønnesen har forskjellig mening om dette temaet.

  Dog er det ikke som jeg vet praksis på dette, men det bør kunne gå pga mottaker som må være uredelig for å miste "arven" -> vanskeligere for kreditorene å nå fram.

  /helge
  Last edited by helge; 06-05-14, 16:37. Reason: endret tar=ta

  Comment


  • #3
   La ham gi avkall på arven sin; så gir de 3 andre søskenen ham 25% av sine andeler under bordet.

   Comment


   • #4
    Dette er noe du bør snakke med en advokat om, for å være sikker på at det blir gjort riktig og slik du ønsker.

    Comment


    • #5
     Avkall på arv kan føre til at gjeldsordningen blir opphevet

     Gir en avkall på arven under en gjeldsordning er nok dette sterkt klanderverdig. I rt-2001-1695 prøvde skyldneren å gi avkall på arv, men fikk tilslutt beholde ordningen da arven ble stilt til kreditorenes disposisjon jf. LB-2002-121 samt LB-2001-2447.

     /helge
     Last edited by helge; 06-05-14, 21:03. Reason: na

     Comment


     • #6
      Han kan nok ikke gi avkall på arv. Da blir kreditorene sinte.
      Mitt forslag er; dere tar et møte og blir enig om hva som skal skje. Et av søsknene(det mest troverdige og pålitelige) kjøper huset hos deg for en symbolsk sum og du får borett så lenge du lever. Når den dag kommer at huset skal selges, så kan de andre søsknene få sin del. Dette avhenger selvsagt av at dette er ærlige folk og til å stole på. Min erfaring er dessverre at arveoppgjør er aggressive greier.

      Comment


      • #7
       Jeg vil gjerne slutte meg til de som sier du bør snakke med advokat. Dette er et såpass komplisert spørsmål at et nettforum neppe er det beste stedet å få pålitelige og riktige svar.

       Lykke til uansett.


       Comment


       • #8
        Hei.
        Gå til advokat og opprett testament med beslagsforbud.
        Beslagsforbud finner du i Dekningslovens kapittel 3 hvor det heter
        "
        Kapittel 3. Private beslagsforbud.

        § 3-1. Private beslagsforbud - eldre gjeld.


        Den som ved testament eller på annen måte treffer bestemmelse om overdragelse av et formuesgode uten vederlag, kan senest ved overdragelsen ta forbehold om at det ikke ved utlegg eller konkurs skal kunne søkes dekning i formuesgodet for gjeld som erververen har pådratt seg før overdragelsen blir gjennomført.

        Skal erververen ved overtagelse av pantegjeld eller på annen måte yte delvis vederlag, men slik at vederlaget ikke utgjør mer enn en halvdel av formuesgodets verdi på overdragelsestiden, kan forbehold som nevnt i første ledd tas for den forholdsmessige andel av formuesgodet som det ikke skal ytes vederlag for. I tilfelle av kreditorforfølgning kan hele formuesgodet selges, men kreditorene kan ikke kreve dekning av den del av utbyttet som svarer til den beslagsfrie del.

        Avhenderen kan bestemme at avkastningen av formuesgodet skal være beslagfri i samme utstrekning som selve formuesgodet. Beslagsfrihet kan likevel ikke betinges for avkastning som helt eller delvis skyldes erververens personlige arbeidsinnsats."


        Med vennlig hilsen
        TBergh
        Med vennlig hilsen
        Tore Bergh
        t53.berg@gmail.com

        Comment

        Working...
        X