Announcement

Collapse
No announcement yet.

Hjelp! Forhandle med kreditorer?

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Hjelp! Forhandle med kreditorer?

  Forhandle med kreditorer, skrive brev, hvordan?
  Mine mål

  • 100.000 kr på bufferkonto (50.000/100.000 kr)
  • 100.000 kr på oppussingskonto (0/100.000 kr)
  • Spare opp egenkapital (0/680.000 kr)
  • Bygge drømmehuset

 • #2
  Teksten min bare forsvinner(?). Har f
  Mine mål

  • 100.000 kr på bufferkonto (50.000/100.000 kr)
  • 100.000 kr på oppussingskonto (0/100.000 kr)
  • Spare opp egenkapital (0/680.000 kr)
  • Bygge drømmehuset

  Comment


  • #3
   Hadde samme problem. Endre språk til Norsk nede i venstre hjørne. (Det står sikkert norsk gml der nå).
   Min lille økonomiblogg: http://kirkerottas.blogspot.no/   Comment


   • #4
    Hei.
    Kreditors navn
    Saksbehandlers tittel og navn
    (Hvis saksbehandleren har en tittel er det viktig at du bruker den)
    Gate/vei navn
    Eventuelt postboks.
    Postnr- og sted

    Saken gjelder Frivillige utenrettslige gjeldsforhandlinger
    Saken angår – etter, - og fornavn:
    Fødselsdato og personnr.:
    Fast telefonnummer:
    Mobil telefonnummer:
    og
    Ektefelle
    Saken angår – etter, - og fornavn:
    Fødselsdato og personnr.:
    Mobil telefonnummer:
    Gate / veinavn:
    Postnr.- og sted
    Jeg beklager at dette forslaget har blitt så langt. Årsaken er at jeg ”starter” saken på nytt og anser at jeg må gjøre en nøyaktig redegjørelse for alle de punkter og eventuelle endringer som nå foreligger.

    PERSONALIA


    ØKONOMI
    Inntekter.

    Skattetrekk.
    Skattetrekket er sjekket. Det er korrekt ihht ligningskontorets uttalelse.

    Utgifter.
    Jeg har fjernet mine tidligere oppsatte utgifter og erstattet disse med
    gjeldsordningslovenslivsoppholdssats.
    Det som vil tilkomme som ekstraordinær utgift er reiseutgifter til/fra hjem/arbeid/hjem
    Jf skjema Sammendrag eller skjema Spesielle utgifter, for detaljinformasjon

    Barnebidrag
    Mottar / mottar ikke barnebidrag

    Formue/eiendeler.
    Jeg besitter intet av verken formue eller omsettelige løsøre.
    Kommentarer til de konkrete økonomiske beregninger
    Gjeldsoversikt
    Beregningen viser hvor mye jeg kan avse totalt pr måned til kreditorfellesskapet.

    Beregning 2.
    I beregning 2 fremkommer det klart at jeg oppfyller de krav som stilles av gol, til å få gjeldsordning etter loven.
    Jf Gol Kap. 1 §§ 1-1 og 1-3

    Beregningens rentesats.
    I postnr 56 er rentesatsen satt til 7 % p.a.

    Generelle bemerkninger til nye utarbeidede, vedlagte beregninger.
    Inntekter.
    Mine inntekter er uendret i forhold til tidligere informasjon.

    Utgifter
    Jeg har fått påpekt at det korrekte er å anvende gols livsoppholdssatser, som er oppdatert pr 01.07.14 til stor kr 0,00 pr mnd.
    Jf skjema Beregning 1 post 44.

    Ekstraordinære utgifter.
    Tillegg til dette beløpet har jeg krav på få dekket boutgifter, samt andre ekstraordinære utgifter som er nødvendige.

    Forklaring til skjema Beregning 1, postnr 43, reiseutgifter.
    Mine samlede utgifter til/fra hjem/arbeid/hjem er samlet stor

    Utgiftene er fordelt slik:
    I gols livsoppholdssats er ”normale/ og/eller vanlige” reiseutgifter til/fra hjem /arbeid/hjem inkl. Jeg har derfor trukket utgiftene til mnd kort til buss fra mine samlede reiseutgifter, da jeg anser at dette kommer under begrepet ”normale/ og/eller vanlige” reiseutgifter til/fra hjem/arbeid/hjem.

    Avsettinger – bruk – fordeling.
    Videre vil jeg avsette stor kr 500,00 pr mnd. for å kunne møte uforutsette utgifter.
    Jf skjema Beregning 1, postnr. 45.
    Bruk av disse avsetninger skal kun skje mot fremvist kvittering til betaling av nødvendige utgifter, samt at dette vil bli avtalt og godkjent av en eller alle kreditorene.

    Skulle det vise seg at det ikke oppstår slike situasjoner, som nevnt over, vil det beløp som står på kontoen bli fordelt til kreditorene etter samme fordelingsnøkkel som fremkommer i skjema Gjeld kolonne teksten % andel av samlet gjeld,
    Den måneden gjeldsordningsperioden avsluttes, vil utbetaling skje fra denne konto.

    Vedlegg
    Det vedlegges en ny økonomisk oversikt over min økonomi pr. d.d.
    Inntekter, utgifter, gjeld. Slik som tidligere nevnt, under punktet Formue/eiendeler
    Fremkommer det at jeg ikke har jeg formue eller eiendeler.

    Fullmakt.
    Jeg vedlegger fullmakt, slik at den enkelte kreditor kan sjekke min økonomi, på lik linje med den mulighet namsmannen har under en søknad om gjeldsordnings etter loven. Fullmakten gir det enkelte firma fullmakt til å innhente eller/og legge frem opplysninger om min økonomi, uavhengig av lovbestemt taushetsplikt.

    Jeg oppfordrer alle kreditorer om å:
    - stille videre pågang i bero,
    - frafalle renter og omkostninger grunnet mislighold.

    Videre ber jeg om oversikt over den enkelte avtalen.
    Med bakgrunn i foranstående oppfordres den enkelte kreditor om å sende opplysninger om samlet gjeld fordelt på:
    1. rest hovedstol,
    2. effektiv rente,
    3. gebyrer,
    4. purreomkostninger
    5. andre omkostninger påløpt grunnet mislighold,
    6. kopi av rettsgrunnlaget. (Gjeldsbrev eller annen dokumentasjon for gjelden)
    7. oppgitt hvilke rettslige skritt den enkelte kreditor har foretatt i saken
    8. samt andre opplysninger som den enkelte kreditor mener er relevante for saken
    9. når Deres firma mener missligholdet oppstod.

    Svarfrist og avslag på dette forslag:
    Med bakgrunn i Gol Kap. 4 § 4-12, første ledd, annet punktum, settes svarfristen til, 21 dager fra dette brevets dato.
    Svarfristen er satt med bakgrunn i at jeg ønsker en viss fremdrift i saken, samt at svarfristen er i samsvar med Gol Kap 4 § 4-12

    Avslag på dette forslag:
    Hvis en eller flere kreditorer avslår prinsippet i mitt forslag ber jeg om at avslaget
    begrunnes.
    Jf Gol Kap. 4 § 4-12 annet ledd, og jeg tillater meg å sitere:
    ”En fordringshaver skal ikke uten grunn motsette seg et forslag til gjeldsordning. En
    fordringshaver som motsetter seg forslaget, skal oppgi grunnen.”


    Når jeg har mottatt svar fra alle kjente kreditorer vil jeg komme tilbake med en oppdatert oversikt, samt forslag/utkast til ny nedbetalingsplan.

    Ved eventuelle feil og/eller mangler, vær så snill å oppgi hvilket ark/skjema det gjelder, samt postnr.

    Vedlegg 7 – syv stk. økonomisk oversikter
    1. Inntekter
    2. Utgifter
    3. Gjeld
    4. Formue/eiendeler
    5. Utkast til nedbetalingsplan
    6. Beregning av Gols varighetsprinsipp
    7. Beregning av forskjellen mellom utenrettslig og rettslig gjeldsordning dividende.

    Kopier av:
    a) Lønns/AAP/Pensjonsutbetalingsslipp
    b) Selvangivelse for de tre siste år.
    c) Undertegnet fullmakt.

    Samlet antall vedlegg 10 – ti.

    Denne forespørselen er ingen erkjennelse av gjeld til Deres selskap.

    På forhånd takk for en imøtekommende behandling av min sak.


    Med vennlig hilsen
    Med vennlig hilsen
    TBergh
    Med vennlig hilsen
    Tore Bergh
    t53.berg@gmail.com

    Comment


    • #5
     Fy, disse kreditorene er skikkelig stridige! Jeg blir helt tappet for energi av aa forhandle med de. Ett par av de er superhyggelige, vil bare hjelpe oss saa godt som mulig, mens andre er skikkelig frekke og motbydelige i telefonen. Jeg vet at vi har misligholdt gjeld, men de trenger da ikke aa vaere spydige mot oss? Andre som har forhandlet med kreditorer som vil fortelle om sin erfaring? Vi foler at vi har alt paa den rette siden og gode argumenter til hvorfor de bor godta akkordbelopet vaart...
     Mine mål

     • 100.000 kr på bufferkonto (50.000/100.000 kr)
     • 100.000 kr på oppussingskonto (0/100.000 kr)
     • Spare opp egenkapital (0/680.000 kr)
     • Bygge drømmehuset

     Comment


     • #6
      Prøvde å poste innlegget på min personlige «blogg» her inne, under «våre fantastiske memoarer», men det fikk jeg ikke til?

      Det jeg skulle skrive var at det har vært noen forferdelig tøffe uker med forhandling med kreditorene. Det har vært våkenetter, uro, selvmordstanker, psykologbesøk, panikkangst and so on. Listen er lang... Men i dag, i dag kom nyheten - vi blir 100% gjeldsfri innen fredag 11.05.18! Unnskyld ordspråket, men FY FAEN for en JÆVLA deilig følelse! For en lettelse, for en befrielse og FOR en lærepenge. Kreditorene har godtatt akkordbeløpet vårt, de har godtatt forslaget vårt. Vi har fått dokumentasjon fra alle, skriftlig dokumentasjon, om at de går med på vårt forslag. Jeg kan ikke tro det. Dette er helt surrealistisk...

      Vi kan endelig se fremover, vi kan endelig spare penger til boligkjøp, spare opp en betydelig sum på bufferen, buffer på regningskontoen. Vi skal SPARE, herregud som jeg gleder meg til å spare penger! Jeg gleder meg til å se fremover!

      Hva har vi lært av dette? Oh, hva er det vi IKKE har lært? Altså, det første vi har lært er at vi aldri i livet skal ta opp et forbrukslån, kredittkort, smslån. Vi har lært å bruke 1.200 kr på butikken hver uke (noen ganger under), vi har lært å leve på minimalt med penger, vi har lært så uendelig mye på en jævlig måte... Det å gå fra over en million i renspikka drittgjeld til ingenting er helt ubeskrivelig. Kan ikke sammenligne det med å vinne i Lotto, men velger å gjøre det allikevel.
      Mine mål

      • 100.000 kr på bufferkonto (50.000/100.000 kr)
      • 100.000 kr på oppussingskonto (0/100.000 kr)
      • Spare opp egenkapital (0/680.000 kr)
      • Bygge drømmehuset

      Comment


      • #7
       Originally posted by Gjeldsofferet View Post
       Men i dag, i dag kom nyheten - vi blir 100% gjeldsfri innen fredag 11.05.18! Unnskyld ordspråket, men FY FAEN for en JÆVLA deilig følelse! For en lettelse, for en befrielse og FOR en lærepenge. Kreditorene har godtatt akkordbeløpet vårt, de har godtatt forslaget vårt. Vi har fått dokumentasjon fra alle, skriftlig dokumentasjon, om at de går med på vårt forslag. Jeg kan ikke tro det. Dette er helt surrealistisk...
       Hei!
       Oi, så deilig! Gratulerer
       Kan jeg spørre hvordan dere har fått til å slette hele gjelda?

       - Gjeldskongen
       Mål for 2018:
       Spare opp 10.000 på bufferkonto
       Betale ned kredittkort på 42.000 (7400)
       Bake inn resterende gjeld (370.000) i boliglån.

       Comment


       • #8
        Kjempedeilig! Vi har fått endel av familien
        Mine mål

        • 100.000 kr på bufferkonto (50.000/100.000 kr)
        • 100.000 kr på oppussingskonto (0/100.000 kr)
        • Spare opp egenkapital (0/680.000 kr)
        • Bygge drømmehuset

        Comment

        Working...
        X