Announcement

Collapse
No announcement yet.

Har du gjeldsproblemer og trenger gratis hjelp?

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Har du gjeldsproblemer og trenger gratis hjelp?

  Jeg kan hjelpe deg hvis du har et gjelds, eller betalingsproblem, og trenger hjelp med gjeldsforhandlinger vis a vis dine kreditorer.
  Hva koster det?
  Hjelpen er gratis, vederlagsfri.
  Hvem er jeg?
  Jeg meldte meg på som medlem på Pengevett i 2009, som TBergh, og gitt mange svar på Pengevett. Har bistått flere personer på Pengevett med gjeldsforhandlinger.
  Disse henvendelsene har vært tilfeldige.
  Min erfaring.
  Jeg begynte i Gjeldskriseaksjonen’91 i juni, som ble startet av advokatene Leon Bodd og Jo Frydenberg. Gjeldskriseaksjonen’91 ga «stafettpinnen» over til Barne- og familiedepartementet 02.10.91. Nå heter departementet Barne- og likestillingsdepartementet. Dept. startet et 3 – treårig prosjekt, som ble kalt Forbrukernes Økonomiske Rådgivningstjeneste. (forkortet til FØR) Jeg begynte i FØR fra 02.10.91 til og med 31.12.93. Startet opp som privat gjeldsrådgiver, med firma ØkoStat DA, i 1994. Jeg er nå uførepensjonert.

  Jeg har mange års erfaring og praksis som gjeldsrådgiver.
  Denne erfaring og praksis stiller jeg nå til rådighet for deg.
  Hvorfor?
  Nå vil jeg starte opp med å tilby hjelp til de av dere som har behov for det. Dvs. et mer systematisk tilbud til de som sliter med et gjelds, og/eller betalingsproblem.
  Grunnen til dette er flere årsaker. Men de aller viktigste årsakene er all den feilaktige saksbehandlingen og de systematiske lovbrudd som skjer fra private og offentlige kreditorers side, når personer får et betalingsproblem, som jeg har sett, etter at jeg begynte å gi konkret hjelp. En av de andre årsakene er at det tydeligvis er laaaang ventetid ved mange Navkontorer, før man får hjelp.
  I og med at jeg er uføretrygdet har jeg tid, og ønsker å bruke min fritid på noe fornuftig.
  Bistand/hjelpen består i:
  Lage oversikt og beregninger over: Inntekter – Utgifter – Formue - Gjeld. Utarbeidelse av en ny betalingsplan med dine kreditorer. Hjelpe til med lovgivning rundt gjeldsrådgivningen m.m. Beregne/se om du innfrir kravene til å få en offentlig/rettslig gjeldsordning. Utarbeide brev som du skal sende til alle dine kreditorer. Hjelpe til med videre forhandlinger og/eller oppfølging vis a vis dine kreditorer, i din sak.
  Trekk i lønn.
  Det er mye feil som blir gjennomført i forbindelse med trekk i lønn. Jeg kan hjelpe til med å kontrollere at trekket er riktig. Dette vil bl.a. være å få trekket/trekkene justert, enten dette gjelder å få satt trekket ned og/eller stanset trekket.
  Hvordan hjelpen ytes.
  All bistand skjer via e-post. Noen ganger må vi snakkes på telefon, da vil du få mitt tlfnr.
  Hva må du gjøre.
  Hjelpen er basert på hjelp til selvhjelp. Dette betyr at du må oversende all relevant informasjon om din økonomi, som nevnt under punktet Bistand/hjelpen består i.
  Du må selv kontakte alle dine kreditorer for å få en oppdatert gjeldsoversikt, samt sende og motta brev i forbindelse med de utenrettslige forhandlingene.
  Data og programvare
  Jeg bruker PC og Office 2016. Dvs. regnearket Excel og tekstbehandler Word.
  NB!! En del personer med Mac har støtt på noen problemer med å hente opp Excelregneark og brev skrevet i Word.
  Beregninger er skjønnsbaserte.
  Alle beregninger følger gjeldsordningslovens livsoppholdssatser, og andre offentlige satser og lovbestemte beløp/normer.
  Din sak vil bli behandlet individuelt.
  Det betyr at har du spesielle ting/forhold det må tas hensyn til, f.eks. sykdom, samvær med barn, og spesielle forhold ved samværet, lang reisevei hjem/arbeid/hjem, ingen penger å fordele til dine kreditorer, hjemmeboende barn over/under 18 – atten år, vil dette bli tatt hensyn til i den hjelpen du får av meg. Dette skal og må det tas hensyn til. Dette vil også gjelde for voksne.
  Alle beregninger er basert på skjønn. Skjønn er det samme som en vurdering.
  Derfor kan de beregninger og skjønnsmessige avgjørelser som blir gjort i din sak, av meg, bli vurdert annerledes enn hva, f.eks. namsmannen eller Tingretten ved en rettslig gjeldsordning.
  Hva skjer når du får bistand og hva bør du gjøre når du får bistand?
  Når du får hjelp må du regne med at du må sette av en del tid til dette.
  Ditt ansvar å følge opp saken.
  Når du får svar fra meg, enten beregning eller brevutkast, forventer jeg at jeg mottar et svar fra deg innen 14 – fjorten dager. Jeg vil ikke purre på svar.
  Vil du få en utenrettslig gjeldsordning?
  En god del av de jeg har bistått har fått en utenrettslig gjeldsordning.
  Jeg kan ikke på noen måte garantere at du/dere vil kunne få en utenrettslig gjeldsordning. Imidlertid vil du ha oppfylt gols bestemmelse om at du må ha gjort et seriøst forsøk selv, etter evne, på å komme frem til en ordning med dine kreditorer.
  Ansvar.
  Alle beregninger, råd, anbefalinger og brev vil være basert helt og holdent på den informasjon DU gir meg. Jeg vil derfor lage beregninger, brev og gi råd og anbefaler utelukkende basert på den informasjon jeg mottar fra DEG.
  Feil og/eller mangler ved de beregninger, og/eller brevutkast, råd eller anbefalinger du får av meg kan jeg derfor ikke holdes ansvarlig for.
  Dette medfører at det er du som har det hele og fulle ansvaret, både det juridisk og økonomisk, for all informasjon som blir gitt til dine kreditorer.

  SJEKK DERFOR ALLE TALL OG AT BREVUTKASTENE ER FRI FOR STAVEFEIL OG ANDRE FEIL
  Taushetsplikt.
  Jeg er underlagt taushetsplikt, men er ikke konsesjonspliktig, da hjelpen er et gratistilbud, og skjer i privat regi.
  konsesjonsplikt. Plikten den behandlingsansvarlige tidligere hadde til å innhente tillatelse fra Datatilsynet for å behandle sensitive personopplysninger.

  OBS!!
  Du kan når som helst si i fra at du ikke lengre trenger eller vil ha hjelp av meg. Du trenger ikke oppgi noen grunn. Da avslutter jeg saken. Se punkt nedenfor.

  Når din sak er avsluttet slettes all informasjon om deg.
  All informasjon om deg, hele din husstand, navn, telefonnummer, e-postadresse osv., vil bli slettet, når du ikke lengre trenger eller vil ha hjelp.

  Slik som sagt tidligere hjelpen er gratis.

  Det er kun 2 – to betingelser jeg stiller.
  Jeg skal IKKE ha noen utgifter i forbindelse med din sak
  Jeg forbeholder meg retten til å avslutte din sak, hvis det er forhold ved din sak jeg mener strider mot Norsk lov, så fremt ikke du kan gi en logisk og fornuftig forklaring på hva som har skjedd.

  Virker dette som et tilbud du kan tenke deg å benytte deg av, så klikk på e-postadressen nedenfor. Du forplikter deg ikke på noen måte.

  Med vennlig hilsen
  TBergh
  T53.berg@gmail.com
  Med vennlig hilsen
  Tore Bergh
  t53.berg@gmail.com
Working...
X