Announcement

Collapse
No announcement yet.

Gratis hjelp med gjeld

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Gratis hjelp med gjeld

  Når man har store problemer med gjelden sin, kan det være lurt å vite at det eksisterer hjelp man kan få uten at det koster noe. Her er et par av disse:

  Kommunens gjeldsrådgiver
  Alle kommuner er pliktig å ha dette tilbudet og det ligger ofte under NAVs sosialtjenestedel. Fra NAV sine nettsider:
  Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.
  Alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud om råd og veiledning til personer med økonomiske problemer.
  Rådgivningen vil variere avhengig av hvilke behov du har. Det kan for eksempel være hjelp til å disponere pengene, slik at du ikke får betalingsvanskeligheter, som igjen kan føre til sosiale problemer.
  Hvem kan få økonomisk rådgivning?
  Du kan søke om økonomisk rådgivning dersom du
  • opplever en situasjon preget av mangel på økonomiske ressurser i forhold til å dekke nødvendige behov
  • får vanskeligheter med å betale regningene dine
  • får problemer med å betale tilbake gjelden din

  Du kan også få økonomisk rådgivning i forbindelse med søknad om økonomisk stønad til livsopphold (sosialhjelp).
  Hva slags hjelp kan du få?

  Kommunen/NAV-kontoret kan hjelpe deg å sette opp et budsjett for å finne ut om du har nok inntekter til å dekke utgiftene. Dersom utgiftene viser seg å være større enn inntektene, vil du få råd om hva du kan og bør gjøre for å balansere dette. Du kan for eksempel få hjelp til:
  • Å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din
  • Å sette opp et husholdningsbudsjett
  • Å finne ut hvordan du kan få mindre utgifter (unngå økonomiske feilprioriteringer)
  • Gjøre avtaler med dem du skylder penger
  • Skrive søknad om utsettelse av betaling
  • Få opplysninger om rettigheter og plikter
  • Dersom du har mye gjeld det er umulig å betjene får hjelp til å søke gjeldsordning
  • Hjelp i kontakt med og oppfølging av aktuelle kreditorer
  • Kontakt med namsmannen

  Hjelpen forutsetter samarbeid. Som søker må du legge frem de opplysningene kommunen trenger.
  Kommunen har plikt til å henvise til og formidle kontakt med rette instans når de selv ikke har kompetanse og er fullt orientert om den hjelpen du kan få.
  Økonomirådgivingstelefonen til NAV - 800GJELD
  NAV har opprettet en egen rådgivingstelefon som kan være greit å ta kontakt med for å få råd og hjelp om hvilke muligheter man har. Her er denne tjenesten beskrevet på nav.no:
  Ring 800GJELD – økonomirådstelefonen i NAV. Her får du enkle råd og hjelp til selvhjelp.

  800GJELD er det samme som 80045353, det vil si at tastaturbokstavene G - J - E - L - D samsvarer med tallene 45353 på telefonen.
  Det er viktig å ta tak i økonomiske problemer så rakst som mulig, før de blir for store. Økonomirådstelefonen kan hjelpe deg å finne en løsning. Rådgiverne driver ikke saksbehandling, men gir deg enkle råd om hva du selv kan gjøre for å løse situasjonen. Dersom du har økonomiske problemer av mer kompleks art og trenger mer hjelp, loser rådgiverne deg til rett instans.
  Du kan være anonym som innringer hvis du ønsker det. Tjenesten er gratis fra fasttelefon. Bruker du mobiltelefon eller kontantkort vil rådgiverne tilby å ringe tilbake til deg.
  800GJELD får toppkarakter

  Økonomirådstjenesten i NAV får toppkarakter fra brukerne sine i en fersk undersøkelse gjort av SIFO. - Det er sjelden å se en offentlig tjeneste som er så godt mottatt av brukerne som denne, er konklusjonen i undersøkelsen.
  • 88 prosent av brukerne er fornøyd med måten de er blitt mottatt på av rådgiverne, hvorav nesten 60 prosent gir toppkarakter
  • 80 prosent av brukerne er fornøyd med de rådene de har fått, hvorav 47 prosent gir toppkarakter
  • 85 prosent av brukerne syns de fikk rask hjelp

  800GJELD er et supplement til kommunenes gjeldsrådgivning. Dette er et lavterskeltilbud og gir hjelp til selvhjelp for brukere med økonomiske problemer eller som står i fare for å få økonomiske problemer.
  I mai 2010 fikk i snitt 116 personer hjelp hver uke etter å ha ringt 800GJELD. For perioden januar - mai fikk 2463 personer hjelp med sine økonomiske problemer.

 • #2
  Her er Gjeldsoffer-alliansen sin Gjeldskrisetelefon:

  Har du alvorlige gjeldsproblemer? Trenger du noen å snakke med?
  Da kan Gjeldskrisetelefonen hjelpe deg.

  Tlf. 22 20 19 99


  Dette er en gratis støttetelefon for deg med alvorlige gjeldsproblemer. På denne støttetelefonen kan du, gjerne anonymt, snakke med noen som har erfaring med slike problemer. Våre medarbeidere vet mye om de personlige problemene som ofte følger med når gjelda tar overhånd. Vi kjenner også dine rettigheter og kan mye om løsningene som alltid finnes der.
  Våre medarbeidere kan i mange tilfeller gi informasjon som bidrar til selvhjelp. I tillegg har de god oversikt over det offentlige hjelpetilbudet, og kan evt. henvise deg videre til kommunale gjeldsrådgivere eller namsmenn som arbeider med gjeldsordninger.

  Gjeldskrisetelefonen drives av Gjeldsoffer-Alliansen, og tilbudet er gratis og åpent for alle som har behov for det. Det eneste du betaler for er selve telefonsamtalen til fasttelefon.
  Gjeldskrisetelefonen er som nevnt en støttetelefon. Vi jobber bare på telefon. Vi kan altså ikke skrive brev, forhandle med kreditorer, utarbeide gjeldsordninger eller opptre som fullmektig for deg.
  Gjeldskrisetelefonen er åpen hverdager kl 09:00 - 16:00.

  Comment


  • #3
   Anbefaler lese denne veiledningen fra Juss-Buss: http://www.jurk.no/no/publikasjoner/...lemer%20ny.pdf

   Denne brosjyren er ment som et hjelpemiddel for deg som har økonomiske problemer. Den gir en veiledning i relevante rettslige bestemmelser, samt praktiske råd for hvordan man kan angripe problemet. I tillegg finnes det eksempler på ulike typer brev til kreditorer. I brosjyren finnes det en del juridiske ord og uttrykk, bakerst vil du finne en ordliste der disse, samt andre nyttige begreper, er forklart.

   Ved å følge denne veiledningen vil du selv kunne ta kontroll over din økonomi.

   Lykke til!

   Comment


   • #4
    Hvem er det egentlig som står bak GOA? Det ser veldig ålreit ut, men det står veldig lite om organisasjonen bak. Jeg kom bare til å lure på det..

    Comment

    Working...
    X