Announcement

Collapse
No announcement yet.

Erfaringer med Svea Finans

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Erfaringer med Svea Finans

  Jeg er i dag nedlesset i gjeld, totalt 2,2 millioner kr. Gjelden er relativt gammel (2005 - 2007) og etter 2007 har kreditorene fått 0 kr. Etter å ha lest mange gode råd på dette forumet, bestemte jeg meg for å gjøre det jeg kan for å rydde opp i rotet mitt!

  Totalt har jeg 16 kreditorer, hvorav Lindorff besitter flesteparten. I fjor forsøkte jeg å komme til en ordning med samtlige kreditorer, men mislykkes (i all hovedsak grunnet Lindorff). Flesteparten av de andre kreditorene (7 stk) takket ja. Disse 7 kravene er på under 500 000 kr samlet sett. Jeg vet ikke hvor smart det er, men jeg forsøker nå å betale ut disse (privatlån av nær familie), slik at jeg til slutt kun må forhandle med Lindorff.

  Mitt forslag til disse 7 kreditorene i år, ble avvist av samtlige, men de kom med motforslag. Etter noen runder frem og tilbake, har jeg kommet til enighet med flere av kreditorene. Når jeg kom til enighet med den første, ble denne dividendeprosenten vist til kreditor nummer to, når denne godtok ble begge akseptene vist til nummer tre osv.

  Så til trådens tema: Svea Finans krevde en langt høyere dividendeprosent enn samtlige av de andre kreditorene. Selv etter en rekke høflige e-poster frem og tilbake stod de på sitt og var ikke til å rokke. Det bør også sies at de nå har sendt saken til Namsmannen for utleggsforretning. Jeg har også ringt Svea Finans, men uansett hva jeg sier, står de på sitt og vil ikke fire en krone. De forteller at jeg ikke uten videre kan sammenligne saker og at det er irrelevant for dem hva andre kreditorer har godtatt. Det har de selvsagt full rett til, men jeg må innrømme at det er svært fortvilende at en forsøker alt en kan og er løsningsorientert, men til ingen nytte.

  Er det noen kloke hoder som har noen gode råd og forslag i denne situasjonen?

 • #2
  Men om de nå har sendt saken til namsmannen , får du jo mulighet til å legge fram din økonomiske situasjon ., å legge fram ut gifter og inntekter , og hva du har mulighet for å trekke til de pr mnd .

  Ett lønn trekk hos namsmannen er etter slik jeg forstår for 2 år , og da de har trukket i 2 år må du prøve få en av tale med de vidre. Og da har du tross alt betalt ned en del, så runde 2 kan bli lettere .

  Lurt å legge fram av taler du har fått med de andre . Gjøre det tydelig att du skal fortsette betale avtalene der slik att de ikke setter trekket så høyt att du ikke får betalt de andre.

  Og legg fram til namsmannen alt av utgifter , strøm husleie osv

  Comment


  • #3
   Gjenstridig kreditor

   Hei

   En kan stoppe utleggsforretningen (se dekningsloven § 2-7) hvis
   (1) En gjør hva en evner for å betale sine krav og
   (2) En fordeler rettferdig (ikke utilbørlig begunstiger noen av dem)

   Hva kan gjøres med en gjenstridig kreditor ?
   - appelere til de andre kreditorene (andre kreditorer kan påvirke denne kreditoren)
   - samtykke fra kreditorfellesskapet til høyere eller full dekning
   - intervensjonsbetaling fra andre (andre kreditorer betaler dette kravet)
   - argumentasjon for at ingen løsning vil påføre alle tap
   - gjeldsordningsloven som 'ris bak speilet'

   Hør med namsmannen om råd.

   Comment


   • #4
    Hei, igjen.

    Du gir deg ikke, og det er bra.

    Det avgjørende spørsmålet er om det er ”noe til utlegg” altså er det penger å hente i dine inntekter.

    Du vil få et skjema fra namsmannen du skal fylle ut, med spørsmål om det er noe å ta utlegg/pant i og eventuelt hvor mye.
    Du må svare på dette, og jeg hadde lagt ved svarbrevene fra dine kreditorer som viser at du har kommet til enighet med alle unntatt den ene.
    Du kan ikke be om at trekket stanses, da namsmannen ikke myndighet til dette, men du kan be om at trekket reguleres til kr 0,00 – null.
    Og hvis namsmannen godtar dette vil du begynne å utbetale dividende ihht. til avtalen, inkl. Svea, fra og med 01.10.14????

    Argumentasjonen ovenfor namsmannen må være at du oppfatter at dette ikke kan være i tråd med god ulovfestet foretningskikk og lojalitet mellom foretningsdrivende, det faktum at en kreditor kan forhindre at de andre kreditorer får den dividenden som ellers er akseptert av alle de andre kreditorene.

    Hvis du klarer å få dette til, og Svea ikke protesterer eller tilbakebetaler dividendebeløpet, vil dette være det som kalles, konkludent adferd. De har akseptert ved å ikke tilbakebetale dividendebeløpet.

    Her er et forslag.
    Hvis du får namsmannen til å akseptere og regulere trekket til kr 0,00, da hadde jeg sendt ut følgende brev, eller lignende.


    ”Med bakgrunn i min økonomiske situasjon sender jeg nå ut likelydende brev til samtlige kjent kreditorer med en oppdatering pr d.d.

    Det har vært søkt å få utleggstrekk i min inntekt. Trekket er satt til kr. 0,00 – null.

    Jeg vil imidlertid, begynne å utbetale dividende fra 01.10.14 og fremover, til alle kjente kreditorer”.
    Med vennlig hilsen
    TBergh
    Med vennlig hilsen
    Tore Bergh
    t53.berg@gmail.com

    Comment


    • #5
     Kreditorly

     Hei

     Nå har jeg ikke lest alle innleggene dine, men en kan i gitte tilfeller hindre namsmannen i å ta utlegg (se nedenfor).

     Vilkår :
     (1) Skyldneren “gjør hva denne evner for å betale sine fordringshavere og heller ikke utilbørlig begunstiger noen av dem” (Gjeldsrådgivning og gjeldsordning)
     (2) Ordinære krav ( dvs ingen prioriterte krav som f.eks. skatt/bidrag/bot etc er unntak se deknl.§ 2.8) (Gjeldsrådgivning og gjeldsordning samt deknl. § 2.8)

     Fra Gjeldsrådgivning og gjeldsordning til Egil Rokhaug 4 utg 2009
     "10.3.5.8 Vilkårene for utleggstrekk Dekningsloven § 2-7 fjerde ledd oppstiller to vilkår som begge må være oppfylt for at utleggstrekk skal kunne nedlegges. Reglene er svært viktige i vår sammenheng, da de kan virke som en beskyttelse mot utleggstrekk før man har kommet frem til en frivillig gjeldsordning, samtidig som de kan gi skyldnerens “kreditorly” over tid når situasjonen er håpløs og ingen avtale lar seg oppnå. Etter bestemmelsen kan utleggstrekk for ordinære krav ikke tas dersom skyldneren “gjør hva denne evner for å betale sine fordringshavere og heller ikke utilbørlig begunstiger noen av dem”. "

     Konklusjon :
     Gitt vilkårene (ovenfor) er tilstede så kan en hindre namsmannen i å ta utlegg.

     Rettskilder :
     (1) Boka Gjeldsrådgivning og gjeldsordning til Egil Rokhaug 4 utg 2009 s 234 og s 235
     (2) Lovdata - Lov om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven). - Kapittel 2. Alminnelige regler. 1 hentet 27/7/2014

     Comment


     • #6
      Hei.
      Intet er bedre en fakta.
      Da er det bare å vise til sitatene som er gjengitt av "helge", i en kombinasjon med mitt utkast til ordlyd, hvis du mener at dette fremdeles kan brukes.
      Men presiser at du betjener alle kreditorer likt. Vedlegg forslaget som jeg tidligere nevnte.

      For å unngå å "såre noens yrkesstolhet" skriv:
      Jeg tillater meg å sitere: også gjengir du ordlyden.
      Namsmenn har ofte juridisk utdannelse, og kan oppfatte det som en fornærmelse at du, som ikke er noen ekspert, skal "Belære" dem.
      Derfor ordlyden jeg tillater meg å sitere.


      Fortsatt lykke til.

      Med vennlig hilsen
      TBergh
      Med vennlig hilsen
      Tore Bergh
      t53.berg@gmail.com

      Comment


      • #7
       Takker så mye Helge og TBergh for gode råd

       Comment


       • #8
        Taktikk

        Bare hyggelig.

        Hadde jeg vore i dine sko ville jeg :
        (1) Betalt det jeg klarer (jfr satser som TBergh jevnlig refererer til)
        (2) Fått tips fra NAV/Namsmannen (da basert på deres erfaring)
        (3) Prøvd å fått til et 0 "oppgjør" eller annet lavt trekk (jfr post til TBergh)
        (4) Deretter om nødvendig gitt dem henvisninger til rettskilder og spurt dem om de kunne tatt en titt på det og så avtaler en evt. et nytt møte.

        Noen namsmenn er veldig flinke dog er det noen om har 1-2 saker pr år og kanskje ikke er like flinke. Forstod på departementet at de vurderer å sentralisere for å bl.a. minimere kvalitetsforskjell.

        Ellers er momentene omking gjenstridig kreditor basert på Egil Rokhaugs tips gitt under en forelesning i 2013.

        /helge

        Comment


        • #9
         Gjeld

         Skjønner ikke hvordan du kan vente at kreditorer skal gå ned på din gjeld. Du har tatt opp denne gjelden, du er dum nok til og ikke klare og betale tilbake, du må leve med det. Hvorfor skal samfunnet betale for at du ikke er god nok med penger??? Syntes du burde grave deg ned i en grav. takk.

         Comment

         Working...
         X