Announcement

Collapse
No announcement yet.

Overgangsordning for aksjesparekonto

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Overgangsordning for aksjesparekonto

  Har lest gjennom Skatteetatens Skatte-ABC vedr. beskatning av gevinst ved uttak fra aksjesparekonto og overgangsreglene for skattefri overvøring, men vet ikke helt hvordan de skal tolkes.

  4.1 Generelt
  [...] Innskuddet settes til aksjens, egenkapitalbevisets eller aksjefondsandelens verdi på overføringstidspunktet. Overføringen skattlegges som realisasjon hos kontohaveren, [...] Ved gevinstberegningen utgjør vederlaget aksjens, egenkapitalbevisets eller aksjefondsandelens verdi på overføringstidspunktet, [...]
  4.2 Overgangsregler
  Personlige aksjonærer kan i inntektsåret 2017 fra og med ikrafttredelsestidspunktet velge å overføre aksjer og andeler i aksjefond til aksjesparekontoen uten beskatning, [...] Innskuddet på kontoen settes til inngangsverdien på aksjene eller andelene som overføres. [...]
  Betyr dette at hvis jeg kjøpte en aksje for 1,- som er verdt 100,- når den overføres til aksjesparekonto tilsvarer det et innskudd på 100,- i kontanter? I så fall, når jeg evt. selger denne akjsen for 101,- og tar ut 101,- fra aksjesparekontoen så skatter jeg kun av 1,- og ikke 100,-? (Vi ser bort i fra kurtasje og skjermingsfradag i dette eksempelet.)

  Det logiske hadde vel vært om inskuddet ble satt til 1,-, men at jeg ikke skattet av de 99,- jeg har i gevinst på overføringstidspunktet før jeg tar pengene ut igjen av aksjesparekontoen? Altså 99,- i gevinst ved overføring og 1,- i gevinst etter overføring, totalt 100,- i gevinst som skattes ved uttak.

  Hvis ikke blier det jo slik at all gevinst jeg har hatt fram til aksjene overføres til aksjesparekonto i praksis blir skattefrie? I så fall er jo denne overgangsordningen vanvittig bra.

 • #2
  Du finner svaret i følgende setning "Innskuddet på kontoen settes til inngangsverdien på aksjene eller andelene som overføres"

  Det betyr at dersom aksjen har en inngangsverdi på 1 kr så settes innskuddet til 1 kr uansett om markedsverdien av aksjen er 100 kr. Det blir ingen skattefri gevinst her, kun utsatt skatt.
  Sparesiden Krimboka Emigrasjon

  Comment

  Working...
  X