Pengevett

Pengevett (http://www.pengevett.com/)
-   Gjeld (http://www.pengevett.com/gjeld/)
-   -   Hjelp! Pant i ideel halvdel. Tvangssalg. (http://www.pengevett.com/gjeld/3693-hjelp-pant-i-ideel-halvdel-tvangssalg.html)

missmulatto 28-08-2013 00:03

Hjelp! Pant i ideel halvdel. Tvangssalg.
 
Hei hei.

Googlet omkring min problemstilling, og kom da over dette forumet. Kanskje det er noen her som har gode råd å komme med ift. min håpløse situasjon.

Saken er som følger:
I 2009 kjøpte jeg en enebolig med mi daværende samboer. Vi sto med en ideell andel hver (50/50). I denne perioden har det ikke vært mye til delt økonomi. Han brukte sin lønn på seg selv og sitt, mens jeg via min inntekt betalte huslån og alt ellers hva som betales må. I mai 2012 gikk vi fra hverandre og han flyttet ut.

Da han flyttet ut kontaktet jeg banken for å høre om jeg kunne refinansiere slik at huslånet ble stående på meg alene, noe de ikke kunne pga at jeg ikke hadde inntekt nok til å betjene lånet alene. Min tidligere samboer sa seg derfor villig til å stå som lånetaker sammen med meg slik at vi kunne fortsette å bo.

I mai 2013 kom det dumpende et krav i posten adressert til meg med en svimlende sum. Jeg ringte kreditor og fikk beskjed om at jeg fikk denne regningen da det var tatt pant i bolig som jeg også sto med en ideell andel i. Jeg begynte så å nøste opp og fant ut at det var 5 krav fra 4 forskjellige kreditorer som hadde tatt pant i bolig. Alle hadde tatt pant etter at han hadde flyttet ut, men siden han sto oppført med denne andelen så fikk ikke jeg tilfeldigvis beskjed. Jeg fikk da etter samtaler med han overført hans ideelle andel til meg. Dette ble tinglyst i juni 2013, og jeg står nå som eneeier av huset. Han overførte nok til meg da han selv innså at han jo aldri hadde vært behjelpelig med dette huset.

Jeg sendte klage på dette og krevde utlegget fjernet da han i realiteten aldri har vært en reel eier av denne boligen. Kravet ble avvist av Tingretten. Nå er det like før det blir sendt begjæring om tvangssalg. Hva gjør jeg?

Jeg bor her med to små barn på 4 og 5 år. Pga den psykiske mishandlingen
jeg har levd med de siste 3 år så er jeg ikke vært istand til å jobbe optimalt (har høyere utdanning), og har derfor betraktelig mindre lønn nå, noe som gjør
at banken ikke vil hjelpe med refinansiering for å få bakt inn hans krav.

Kreditor nr. 3 på listen har sagt at de vil begjære tvangssalg. Men får de nok til å få sin del etter at nr. 1 og 2. Har fått sitt. Huslånet er på 3,4. Verdien på hele huset kanskje 4,8. Om de skal selge en halvdel til 2,4 så er det jo ikke nok til å dekke huslånet som jo har førsterett. Eller er det bare halve huslånet som kreves innfridd når det selges en halvpart? Det er tatt pant i boligen på 150 000. Kan kreditor kjøpe halvdelen for så å kreve sameiet oppløst? Hvordan fungerer dette? Uff, har så mange spørsmål. Er redd. Hvor ta veien med to små. Noen som har tips og råd?

Hører også med til historien at min tidligere samboer og barnas far har stukket av fra landet. Hverken jeg eller arbeidsgiver får tak i han. Så han slipper jo
unna kan man si.


Takknemlig for svar.

Realverdien 28-08-2013 01:27

Du eier halve huset. De kan derfor bare selge den halvdelen av huset som de har krav i. Det er ingen i Norges land som betaler for å få bo sammen med deg og dine to skrikerunger, om du skjønner?

Nekt å flytt. Bli boende, og vær hjemme om de har visning, ha det rotete og ha ungene lekende på gulvet. Gjerne en eller flere venner til stede også for å "passe på barna om du trengs til visningen". Når de er møre nok, disse kreditorene, så går du til banken og får lånegaranti til å legge inn et skambud, på f.eks. 1,5 millioner. Det får du nok.

Realverdien 28-08-2013 01:28

Når det er sagt, må du kanskje spørre deg om du ikke er tjent med å selge det store huset til 4,8 mill, og ordne deg en leilighet heller?

missmulatto 28-08-2013 02:12

Må jo le. Ser for meg scenarioet på en visning. Har absolutt flere gærne 5 åringer som er mer en villig til å komme over på en "rolig" pannekakemiddg" i beste sendetid.

Angående å selge bolig så er det siste utvei. Jeg er i en situasjon nå med liten inntekt som gjør at jeg ikke får lån, selv om jeg skulle få bra med egenkapital. Hva får man for 1,5 mill i dag? Bøttekott! Vi bor veldig billig her da det er skattefrie leieinntekter som dekker renter.

Men dette med sameie om de selv (kreditor) kjøper halvdelen. Kan de oppløse sameiner. Hva vil det egentlig si i praksis? Og er det kun 50% av boliglån som skal innfris ved salg av halvdel?

Realverdien 28-08-2013 09:31

ja. kun hans laan innfris ved salg av hans del. de kan ikke kreve sameiet opploest. slapp bare av. du faar nu mulighet til aa handle husets andre del paa billigsalg.

missmulatto 28-08-2013 16:59

Da gjør Sergel som følger: de begjærer tvangssalg av hans tidligere halvdel. De kjøper så denne selv, for så å begjære sameiet oppløst. Så krever de å kjøpe ut meg og selger så hele huset. Detter har de visst full rett til!!!

Jeg er dessverre i en slik situasjon at jeg ikke får banklån og kan derfor ikke tre inn å kjøpe hans halvpart. Blir jo også helt bakvendt da hele huset nå er tinglyst og står på meg.

Vært i møte med advokat i dag, så da får vi se hvor dette bærer.

Realverdien 29-08-2013 00:13

Vel at huset ditt er tinglyst på deg betyr ikke nødvendigvis noe all den tid den tidligere eieren har tatt lån med pant i huset/det er krevd pant i huset før han overførte den.

Kanskje du kan spørre banken om lån til å betale ut eksen din sin gjeld. Dvs at du "kjøper hans del av huset" for prisen av forbruksgjelden hans?

Jeg må også legge til, generelt, at dette høres ut som en erketypisk kjerringfelle å gå i med utenlandsk mann. Stifter familie, lever bong og står på. Men rømmer fra unger, hus og gjeld når trengs. Finn dere ordentlige karer jenter.

Realverdien 29-08-2013 00:14

PS du kan anke til tingretten om de legger inn bud. Påpek at de har til hensikt å kaste deg og barna på gata. Da vil tingretten sannsynligvis si nei til budet til serkel.

Pengebingen 29-08-2013 09:35

Quote:

Originally Posted by Realverdien (Post 54954)

Jeg må også legge til, generelt, at dette høres ut som en erketypisk kjerringfelle å gå i med utenlandsk mann. Stifter familie, lever bong og står på. Men rømmer fra unger, hus og gjeld når trengs. Finn dere ordentlige karer jenter.

Du vet man kan stikke fra landet selv om man er norsk? Hvor står det noe om utlending? Nå er du bare fordomsfull Realverdien (selv om det jo kan hende du har rett). Mye dritt blant norske menn skal jeg fortelle deg.

TBergh 29-08-2013 10:28

Hei.
Her er litt om tvangssalg av ideell halvpart i fellesbolig.
Tvangssalg av ideell halvpart

Det er mer vanlig enn uvanlig at to eller flere personer eier en bolig sammen fordelt på ideelle andeler. Det mest vanlige er at et par eier en ideell andel hver i en 50/50 andel. Det er heller ikke uvanlig at den ene parten skjuler sine økonomiske problemer for den andre i et samboerforhold.

Svært mange blir dessverre kjent med sin samboers økonomiske problemer første gang når det detter ned et varsel om tvangssalg i posten. Når de blir kjent med forholdene på et slikt sent tidspunkt gjør dette muligheten og også ofte viljen til å hjelpe motparten med å komme ut av de økonomiske problemene vanskelige. Spørsmålet mange da stiller seg er om det er mulig å tvangsselge deres halvpart når de ikke har misligholdt noe gjeld.

Et slikt eierforhold går under sameieloven. I sameieloven går det frem at det er tilstrekkelig at en av sameierne krever sameiet oppløst for å løse opp dette. Dersom partene ikke kommer til enighet kan den som vil oppløse sameiet kreve det oppløst ved å fremme begjæring om tvangssalg til namsmannen. De andre partene i et slikt sameie vil imidlertid ha forkjøpsrett til andelen.

Hva da når det begjæres tvangssalg av en ideell andel av en bolig og ingen av eierne samtykker i tvangssalget, heller ikke den som har misligholdt gjeld? Det er fullt mulig å selge en ideell andel av bolig på tvangssalg men det vil i svært stor grad vanskeliggjøre salgsprosessen da en eventuell kjøper vil få en eller flere samboere med på kjøpet noe de færreste ønsker. Dette vil naturligvis virke sterkt prisdempende og dermed vanskeliggjøre et salg.

Ved tvangssalg av bolig er det også et krav at alle foranstående panthavere til den som fremmer begjæringen skal få dekket sitt krav for at tvangssalg skal gjennomføres. Når det kun er en ideell andel som skal selges kan den prisdempende effekten med dette være tilstrekkelig for at et tvangssalg ikke blir gjennomført. Tingretten skal først ta stilling til om det er sannsynlig at den som begjærer tvangssalg får dekning ved et eventuelt salg før det besluttes tvangssalg. Deretter skal et eventuelt bud godkjennes under tilsvarende forutsetninger.

Dersom det imidlertid dukker opp en kjøper til en slik ideell andel og denne ikke ønsker å ta del i et samboerforhold står denne nå fritt til å begjære sameiet oppløst. Dette åpner med andre ord opp for spekulanter som kjøper en ideell andel til spottpris for deretter å få sameiet oppløst og solgt sin andel til ”full pris”.

Når det begjæres tvangssalg av en ideell andel av en bolig finnes det med andre ord muligheter for eierne å forkludre og/ eller forsinke prosessen. Dog er det vanskelig å bruke denne metoden for å stoppe hele tvangssalg prosessen og også risikofylt siden man risikerer at andelen selges til spottpris. Den/ de gjenværende andelseierne har selvfølgelig forkjøpsrett men normalt er jo partene såpass nærstående at økonomiske problemer i stor gjelder alle og således har andre andelshavere ofte begrenset mulighet til å kjøpe andelen som er lagt ut for tvangssalg

Hentet på nett fra:
http://www.tvangssalg.net/tvangssalg-av-bolig/tvangssalg-av-ideell-halvpart.html
Ad advokat.
Får du dette dekket via ditt forsikringsselskap - rettshjelp via forsikringsselskapet ditt?
De fleste forsikringsselskaper har en slik ordning.
Den blir utløst når "boligen trues", hvilket din bolig blir.

Med vennlig hilsen
TBergh


Alle klokkeslett er GMT +2. Klokken er nå 19:18.

Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Logo av Aksjebloggeren