Pengevett

 

Går det an å rydde opp i gjelden via å overta boliglån som er seniorlån

Dette er en diskusjon om Går det an å rydde opp i gjelden via å overta boliglån som er seniorlån i Gjeld-forumet, en del av Pengeprat-kategorien; Jeg har skrevet litt før, lenge siden. Vi har igrunn ikke kommet noe lengre med saken så prøver siste utvei ...


Go Back   Pengevett > Pengeprat > Gjeld

Register FAQ Members List Kalender Search Today's Posts Mark Forums Read

Notices


Reply

 

LinkBack Thread Tools Display Modes
  #1 (permalink)  
Old 25-05-2017, 23:58
Hufsetufsa's Avatar
Member
 
Join Date: Apr 2013
Posts: 35
Går det an å rydde opp i gjelden via å overta boliglån som er seniorlån

Jeg har skrevet litt før, lenge siden. Vi har igrunn ikke kommet noe lengre med saken så prøver siste utvei for å rydde opp.

Mannen er svært deprimert. Han har gammel gjeld som henger ved, 1.3 mill.
Han har ganske høyt trekk i inntekt så det er jeg som holder hjulene igang med min lønn. Det er krevende og deprimerende hele greia.
Vi har to ganske store barn så vi holder hodet over vannet så godt vi kan.

Han har i "årevis" vært på møter hos namsmannen men lurer litt på om de ikke gidder å rydde opp fordi en stor del av det er skyldig skatt og mva og det er de sikre på å få inn uansett. Jeje, han kommer uansett ingen vei der ser det ut som. Det er møter og lovnader og ingenting skjer fra gang til gang.

Vi bor i flott strøk så svigers eier bolig som er verdt opp mot 10mill. Vi bor i den ene etg. De bor i den andre. De har en eller annen gang ila de siste årene endret lånet til seniorlån sånn at det nå er belånt med 3mill. De er litt som strutsen så de sier ingenting om dette. Mannen er deppa og har mistet motet.
Jeg fant ut dette via Kartverket. Og tidligere har jeg sett et sted på Finn at huset er belånt mer i 2013. Mistenker at de har tatt opp lån til den andre sønnen. Dette vet vi ikke noe om men de reiser aldri så tipper det.
Pantet er på 14mill som banken har sikret seg.

Er det noen som har greie på lån og hvor mye man kan låne?
Jeg har luftet ideen om at vi kanskje kan snu eierskapet sånn at vi eier og de kan betale oss en leie. Vet at det er mange i strøket her som finaniserer dyrt boligkjøp med å dele opp huset sånn at de har leieinntekter.
Hvis de betaler 6000,- feks, hvor mye utgjør det i lån?

Vi har inntekt på 75.000 brutto. Årsinntekt 894.000
Vi har ikke noen egenkapital da. Det ødelegger vel uansett.
Noen som har forslag til om det går an å løse dette? Vi har mye høyere inntekt enn de to som eier huset, de er pensjonister men banken vet nok at det uansett er noe igjen i verdi den dagen de skal ha verdien tilbake...
Glemte å skrive; et annet problem er jo at dette er seniorlån. Mannen er 53 så han er for ung for seniorlån. Er det mulig å endre dette nå?
Reply With Quote
  #2 (permalink)  
Old 26-05-2017, 18:34
Senior Member
 
Join Date: Jul 2009
Posts: 302
Hei.
Stusser litt angående det du sier om trekket i din manns inntekt.
Trekk i lønn skal nå være samordnet, med bla. gjeldsordningslovens (forkortete til gol) livsoppholdssatser.

Dette vil si at før trekk i din manns inntekt kan gjennomføres, så har han krav på å beholde så mye av sin inntekt at han kan betale halvparten av alle fellesutgifter, og halvparten utgiftene for barna.
Eventuelt tillegg av spesielle utgifter, for eksempel utgifter til sykdom osv.
Nedenfor finner du en oversikt over hva gol sier at barn kan koste pr mnd.
Del beløpet på to, for å finne hvor mye din mann skal bidrag med.
Barn fra 0 - null år til fylte 6 - seks år 2.653,00
Barn fra 6 - seks år til fylte 10 - ti år 3.518,00
Barn fra 11 - elleve år og oppover 4.443,00

Dette er livsoppholdssatsen din mann skal ha pr mnd. kr 7.018,00

Eksempel. Din manns andel
Husleie 12.000,00 6.000,00
1 – ett barn 10 – ti år 3.518,00 1.759,00
1 – ett barn over elleve år 4.443,00 2.221,50
Livsoppholdssats for 1 – en voksen 7.018,00
Din mann kan kreve å ha igjen etter trekk i lønn 16.998,50

Dette er forskriften namsmannen er pålagt ved lov å følge


Forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning

Hjemmel: Fastsatt ved kongelig resolusjon 13. juni 2014 med hjemmel i dekningsloven § 2-7 og gjeldsordningsloven § 4-3. Fremmet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

§ 1 Formål og virkeområde
Forskriften skal sikre et felles utgangspunkt ved vurderingen av hvor mye som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og skyldnerens husstand etter dekningsloven § 2-7, og hvor mye som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og personer denne har lovbestemt forsørgelsesplikt for, eller lever i ekteskapsliknende forhold med, etter gjeldsordningsloven § 4-3. Forskriften skal også legge til rette for en virkelighetsnær vurdering av om en skyldner oppfyller lovens økonomiske vilkår for gjeldsordning etter gjeldsordningsloven § 1-3 første ledd.

§ 2 Anvendelse av satsene
Satsene i §§ 3 til 5 skal anvendes ved den skjønnsmessige vurderingen av hvor mye som skal settes av til livsopphold etter gjeldsordningsloven § 4-3 og dekningsloven § 2-7. Satsene kan fravikes opp eller ned etter en konkret vurdering av hva som med rimelighet trengs til underhold. Fravikelse av satsene skal begrunnes.

§ 3 Satser for underhold av skyldneren og dennes ektefelle/samboer
Satsene utgjør per måned:
a) kr 7 890 for enslig skyldner,
b) kr 6 680 for skyldner som er gift eller samboer,
c) kr 13 360 for skyldner som forsørger ektefelle eller samboer.
Satsene skal dekke alminnelige forbruksutgifter, herunder utgifter til kollektivtransport. Boligutgifter er ikke inkludert.
Som boligutgifter regnes husleie, betjening av boligtilknyttet gjeld, boligforsikring, kommunale avgifter, festeavgift, nødvendig vedlikehold, felleskostnader i boligsammenslutninger og andre nødvendige utgifter som gjelder boligen. Utgifter til elektrisitet, oppvarming og innboforsikring anses ikke som boligutgifter.

§ 4 Tillegg for underhold av barn
For hvert barn som skyldneren har underholdsplikt for etter barneloven § 68, gjøres det et tillegg i satsen per måned på:
a) kr 2 365 for barn som ikke har fylt 6 år,
b) kr 3 135 for barn mellom 6 og 10 år,
c) kr 3 960 for barn fra 11 år og mer.
Tillegget inkluderer alminnelige forbruksutgifter. Barnets andel av boligutgifter og utgifter til barnepass, herunder utgifter til barnehage og skolefritidsordning, er ikke inkludert.
Det gjøres et fradrag i tillegget på 20 prosent fra og med person nummer fire i husstanden. Fradraget skal gjøres i tillegget for de yngste barna.

§ 5 Tillegg for samvær med barn
For samvær med barn i samværsklasse 1, 2, 3 og 4 etter forskrift 15. januar 2003 nr. 123 om fastsetjing og endring av fostringstilskot § 9 femte ledd, gjøres det et tillegg i satsen per måned:
a) for samværsklasse 1:
- kr 200 for barn som ikke har fylt 6 år
- kr 291 for barn mellom 6 og 10 år
- kr 350 for barn mellom 11 og 14 år
- kr 412 for barn fra 15 år og mer
b) for samværsklasse 2:
- kr 664 for barn som ikke har fylt 6 år
- kr 962 for barn mellom 6 og 10 år
- kr 1 161 for barn mellom 11 og 14 år
- kr 1 365 for barn fra 15 år og mer
c) for samværsklasse 3:
- kr 926 for barn som ikke har fylt 6 år
- kr 1 342 for barn mellom 6 og 10 år
- kr 1 619 for barn mellom 11 og 14 år
- kr 1 904 for barn fra 15 år og mer
d) for samværsklasse 4:
- kr 1 163 for barn som ikke har fylt 6 år
- kr 1 685 for barn mellom 6 og 10 år
- kr 2 032 for barn mellom 11 og 14 år
- kr 2 390 for barn fra 15 år og mer
Det gis ikke tillegg for samværsutgifter hos skyldnere som ikke har samvær eller mindre samvær enn samværsklasse 1.
Det gjøres et fradrag i tillegget på 20 prosent fra og med barn nummer tre som skyldner har samvær med. Fradraget skal gjøres i tillegget for de yngste barna.
Tillegg for samvær med barn gjelder så lenge foreldrene har underholdsplikt etter barneloven § 68.

§ 6 Justering av satsene
Satsene i §§ 3 til 5 justeres årlig i samsvar med til utviklingen i komsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå. Beløpet avrundes til nærmeste krone. Justeringen gis virkning fra 1. juli hvert år.

§ 7 Ikraftsetting
Forskriften trer i kraft 1. juli 2014.

§ 8 Overgangsregler
Forskriften gjelder for utleggstrekk som besluttes etter at forskriften har trådt i kraft. Satsene gjelder ikke ved endring av utleggstrekk etter tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16 og § 7-23, hvor utleggstrekket ble besluttet før forskriften trådte i kraft.
Forskriften gjelder for saker om gjeldsordning der gjeldsforhandling åpnes etter at forskriften har trådt i kraft. Forskriften gjelder ikke ved endring av gjeldsordning etter gjeldsordningsloven kap. 6, hvor gjeldsforhandlingen ble åpnet før forskriften trådte i kraft.

Håper du ble litt klokere av dette.


Med vennlig hilsen
TBergh
__________________
Med vennlig hilsen
Tore Bergh
t53.berg@gmail.com

Last edited by TBergh; 26-05-2017 at 18:36.
Reply With Quote
  #3 (permalink)  
Old 30-05-2017, 11:23
Pengebingen's Avatar
Senior Member
 
Join Date: Nov 2011
Location: Østlandsjente
Posts: 2.013
Quote:
Originally Posted by Hufsetufsa View Post
Jeg har skrevet litt før, lenge siden. Vi har igrunn ikke kommet noe lengre med saken så prøver siste utvei for å rydde opp.

Mannen er svært deprimert. Han har gammel gjeld som henger ved, 1.3 mill.
Han har ganske høyt trekk i inntekt så det er jeg som holder hjulene igang med min lønn. Det er krevende og deprimerende hele greia.
Vi har to ganske store barn så vi holder hodet over vannet så godt vi kan.

Han har i "årevis" vært på møter hos namsmannen men lurer litt på om de ikke gidder å rydde opp fordi en stor del av det er skyldig skatt og mva og det er de sikre på å få inn uansett. Jeje, han kommer uansett ingen vei der ser det ut som. Det er møter og lovnader og ingenting skjer fra gang til gang.

Vi bor i flott strøk så svigers eier bolig som er verdt opp mot 10mill. Vi bor i den ene etg. De bor i den andre. De har en eller annen gang ila de siste årene endret lånet til seniorlån sånn at det nå er belånt med 3mill. De er litt som strutsen så de sier ingenting om dette. Mannen er deppa og har mistet motet.
Jeg fant ut dette via Kartverket. Og tidligere har jeg sett et sted på Finn at huset er belånt mer i 2013. Mistenker at de har tatt opp lån til den andre sønnen. Dette vet vi ikke noe om men de reiser aldri så tipper det.
Pantet er på 14mill som banken har sikret seg.

Er det noen som har greie på lån og hvor mye man kan låne?
Jeg har luftet ideen om at vi kanskje kan snu eierskapet sånn at vi eier og de kan betale oss en leie. Vet at det er mange i strøket her som finaniserer dyrt boligkjøp med å dele opp huset sånn at de har leieinntekter.
Hvis de betaler 6000,- feks, hvor mye utgjør det i lån?

Vi har inntekt på 75.000 brutto. Årsinntekt 894.000
Vi har ikke noen egenkapital da. Det ødelegger vel uansett.
Noen som har forslag til om det går an å løse dette? Vi har mye høyere inntekt enn de to som eier huset, de er pensjonister men banken vet nok at det uansett er noe igjen i verdi den dagen de skal ha verdien tilbake...
Glemte å skrive; et annet problem er jo at dette er seniorlån. Mannen er 53 så han er for ung for seniorlån. Er det mulig å endre dette nå?
Jeg har dessverre ikke svar på det du lurer på...
Men snu eierskap? Kan man? Uten at dere må kjøpe boligen av de?
Hvis ikke gir de jo bort huset til dere, har dere snakket med de om de vil det? Hvorfor skulle de dele med dere hvordan de ordner lånet på sitt eget hus? Det er da helt og holdent opp til dem? Virker som at dere er skuffet fordi dere ikke er involvert i hans foreldres økonomiske avgjørelser?

La meg si det brutalt: Hvis hans foreldre kjenner til deres problemer (hvilket jeg antar siden dere leier hos dem), så velger de å ikke hjelpe til. Og det er jo en helt fair avgjørelse.

I tillegg virker det som at dere har ventet i årevis på at namnsmannen skal rydde opp? Hvilke tiltak har dere selv gjort? 1,3 mill er mye - men over mange år og med to inntekter burde det ikke være uhåndterlig heller.

Jeg spør meg bare om dere har brukt alt for mange år på å vente på at andre skal komme dere til unsetning heller enn å ta skikkelig tak i dette selv? Ref vente på namnsmannen eller håpe på redning fra svigers (som åpenlyst ikke kommer...)

Ikke for å være lei, det er ikke bra han er deprimert... Men kanskje blir han mindre deppa av å ta tak i situasjonen selv? Ekstrajobb? Småjobber? Siden barna er store burde det være litt ekstra tid til sånt. Og er de store nok kan de også prøve å få seg jobb og dekke litt av sine egne utgifter. Det er virkelig bare sunt uansett.
__________________
Mål 2017:
Klare boliglånsbetaling som gir 15 års nedbetalingstid. 15500 kr pr mnd.

-- Normal is broke. Be weird! --


Besøk min blogg: Pengebingen
Reply With Quote
ReplyThread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB-koder er On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On

Similar Threads

Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Når gjelden er betalt Lynken Generell pengeprat 43 14-02-2015 19:37
Å be om at gjelden fryses? vilje Gjeld 6 03-11-2012 11:00
Kredittkortgjeld og rydde opp i det.. kreditt83 Generell pengeprat 28 26-12-2011 19:05
Han kan slette gjelden din Aksjebloggeren Gjeld 1 09-10-2011 15:11
Rydde i matbudsjettet Zelig Mat & husholdning 14 11-09-2010 18:29


Alle klokkeslett er GMT +2. Klokken er nå 11:59.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Logo av Aksjebloggeren