Pengevett

Pengevett (http://www.pengevett.com/)
-   Gjeldsordning (http://www.pengevett.com/gjeldsordning/)
-   -   Ikke noe bosted og i Gjeldsordning (http://www.pengevett.com/gjeldsordning/4221-bosted-i-gjeldsordning.html)

langtnede 18-09-2014 08:58

Ikke noe bosted og i Gjeldsordning
 
Hei
Jeg er en mann i 40 årene med et barn jeg har 50% omsorg for. Nå har jeg fått innvilget gjeldsordning og forslag til frivillig løsning er sendt fra namsmann til kreditorer, jeg eier ingenting men bor hos min samboer som har to barn (også 50%).

Hun blir nå indirekte rammet ved at jeg kan bidra mindre til fellesskapet og hun har fått redusert barnebidrag og høyere skatt fordi vi er samboere. Dette sliter på forholdet og tanken på 5år er tung.

Nå vil hun at jeg flytter ut.......Hvordan får jeg tak i bolig (leie)? Jeg har ikke depositum og ikke 8-10.000,- det koster i Oslo for å leie pr.mnd. for den summen får man et roms 20-45kvm. Bør ha såppass når min datter bor hos meg 50%. Har ikke bil og vil ikke flytte utenbys fordi min datter går på barneskole i Oslo.

Hva gjør jeg? Ps: har ingen familie og flytte til i nærheten av byen.

Hilsen langtnede

Malla 18-09-2014 09:23

Hei!

Skjønner godt at du er motløs nå. :klem:

Hvorfor ble det ikke satt opp bokostnader i avtalen? Det skulle vel vært satt opp at du betaler leie til din samboer.

langtnede 18-09-2014 14:45

Det ble satt av, men kun 4200,- og når hun da mister 2000,-(skatt og barnetrygd) på at vi er samboere og jeg bidrar lite til Husholdningen pga redusert økonomi de neste fem årene så blir hun indirekte rammet. Da får vi det bedre ved å bo fra hverandre. Hun kan da også evt skaffe seg en litt mindre leilighet.

TBergh 19-09-2014 01:52

Hei.
Hva har du fått aksept for når det gjelder
1 strøm
2 livsopphold
3. hvor lang gjeldsordning er det frivillige forslaget på
4. hva er samboers butgifter

Med vennlig hilsen
TBergh

Realverdien 19-09-2014 20:01

Ah, alenemødrenes privilegier i vårt tåpelige land er så massive at de går utover normalt samliv.

Foreslår at du får deg en studenthybel hos studentsamskipnaden. Meld deg på et studie og lei de rimeligste de har. Så har du iallefall en slags bolig.

langtnede 25-09-2014 12:44

Quote:

Originally Posted by TBergh (Post 63775)
Hei.
Hva har du fått aksept for når det gjelder
1 strøm
2 livsopphold
3. hvor lang gjeldsordning er det frivillige forslaget på
4. hva er samboers butgifter

Med vennlig hilsen
TBergh

1. Strøm som en del av Livsopphold
2. 9912,-
3. 5 år
4. 4700,- Huslei + Boliglån da (forstår at jeg ikke kan betale ned det)

Det som ble utslagsgivende er at vi har tilsammen 3 barn i husholdningen, flytter jeg så har jeg bare mitt barn (50%) og vi vil da ha bedre kontroll på matutgifter m.m.....og jeg blir ikke i veien for at de andre kan finne på noe som koster uten at jeg og min datter kan være med. Blir jo litt brems.

Har nå funnet ut at jeg flytter....men sliter med å finne sted å bo, mye på grunn av depositum og ingen vil ha noe Nav garanti. Forslag?

Langtnede fortsatt ;-)

lilleerik 27-09-2014 19:43

Quote:

Originally Posted by langtnede (Post 63860)
Har nå funnet ut at jeg flytter....men sliter med å finne sted å bo, mye på grunn av depositum og ingen vil ha noe Nav garanti. Forslag?

Stiller meg bak Realverdien i forslaget om å få deg en hybel hos den lokale studentsamskipnaden. Sender du inn søknader nå på f.eks. enkeltemner er du i hus allerede 1. januar senest. Kanskje med engang om du er heldig (ofte ber de ikke om bevis på at du faktisk er student).

Du får deg da en bolig med alt du trenger av strøm og internett til under 4000. Og du har ingen utleier som klager dersom du har ungen din på besøk/etc.

Evt får du bli postboks-pappa. Få deg adresse på en postboks og fortsett å bo hos samboeren din. Gjem alle klærne dine inne på vaskerommet og ha kun ett par sko stående i gangen dersom det kommer inspeksjon.

TBergh 07-10-2014 18:57

Beklager at jeg svarer så sent, men jeg glemte hva du het og hva du postet under.

Det har gått noe tid siden du postet dette, og du har ikke postet noe i ettertid, så det er visse ting jeg må gå ut fra, anta.

Ad gjeldsordning.
  • Du har søkt om gjeldsordning, i og med at ditt frivillige forslag til gjeldsordning er sendt ut. Dvs. at du ikke har fått en gjeldsordning, men altså bare søkt om en frivillig en.
  • Det som har skjedd er at namsmannen mener at du innfrir kravene til en gjeldsordning.
  • Dette er steg 1 – en i hht. gjeldsorndingsloven.
  • Det vil være opp til dine kreditorer om de går med på ditt frivillige forslag.
Kreditoren taper som oftest mye penger på en gjeldsordning. Det er derfor mange fremmer, kommer med, mange rare og absurde grunner for at du ikke skal få en gjeldsordning.
De skal begrunne hvorfor de mener at du ikke skal ha gjeldsordning.
Mange kreditorer bruker argumentet at det virker støtende. Da dette begrepet er ganske lite konkret. Det er en skjønnsmessig oppfattelse om hva som kan være støtende.
Hvis du får avslag, sjekk argumentet som brukes og kontroller om det er godt begrunnet, og ikke et argument på generelt grunnlag.
Saken din skal behandles individuelt, og ikke generelt.

  • Hvis forslaget ditt frivillige forslag blir avvist kan du begjære, søke om tvungen gjeldsordning.
En tvungen gjeldsordning avgjøres i tingretten.
Dvs. at tingretten avgjør om ditt forslag innfrir kravene til en gjeldsordning, og hvis de gjør det, stadfester tingretten en tvungen gjeldsordning.
Dette betyr at de ”trer gjeldsordningen nedover hodet på kreditorene” enten de liker ordningen eller ikke.
Vær imidlertid klar over at det er en del kreditorer og dommere i tingretten som mener at en gjeldsordning skal være en straff, noen sier ”du skal føle at du har en gjeldsordning.”
Dette er imidlertid ikke korrekt.
I Ot.prp. 81 fra 1991 er begrunnelsen til at gjeldsordningssaker er lagt til namsapparatet at de allerede har tilsvarende saker til behandling, bl.a. tvangssaker, konkurssaker osv.
Det heter bl.a. sitat:” Blant høringsinstansene støtter bl a Justisdepartementet flertallets syn.
Det legges særlig vekt på at en del avgjørelser etter gjeldsordningsloven svarer til de avgjørelser namsmyndighetene i dag treffer etter tvangsfullbyrdelsesloven, samt at det vil være unaturlig om saker forberedt av namsmannen ble bragt inn til skifteretten.”

  • Du må imidlertid avhjelpe, dvs. motargumentere mot de eller den innsigelsen de eller den av dine kreditorer kommer med.
  • Skulle du få avslag, så legg grunnen til avslaget ut på dette forum, eller hvis du vil kan du kontakte meg på min e-post, så skal jeg se hva jeg kan hjelpe deg med, gi deg motargumenter mot dine kreditorers innsigelser mot ditt frivillige forslag. Argumenter du legger ved din søknad om tvungen gjeldsordning.


Ad depositum
Det finnes firmaer som gir depositum mot et engangsbeløp.
Sjekk her:
Husleie.no -
Les mer om depositum her:
Depositum eller leiegaranti? | Ung.no

Ad økonomisk forhold.
Du sier at din samboer mister barnetrygd for en, hvilket skulle tilsi kr 960,00
Det jeg ikke skjønner er, hva med boutgiftene?
Du sier at du skal flytte, og skal betale da betale husleie. Hvorfor kan du ikke betale husleien til din samboer. Dette bør kompensere for hennes tap av barnetrygd pluss økt skatt.

Steinbukk 13-10-2014 23:38

Quote:

Originally Posted by langtnede (Post 63753)
Hei
Jeg er en mann i 40 årene med et barn jeg har 50% omsorg for. Nå har jeg fått innvilget gjeldsordning og forslag til frivillig løsning er sendt fra namsmann til kreditorer, jeg eier ingenting men bor hos min samboer som har to barn (også 50%).

Hun blir nå indirekte rammet ved at jeg kan bidra mindre til fellesskapet og hun har fått redusert barnebidrag og høyere skatt fordi vi er samboere. Dette sliter på forholdet og tanken på 5år er tung.

Nå vil hun at jeg flytter ut.......Hvordan får jeg tak i bolig (leie)? Jeg har ikke depositum og ikke 8-10.000,- det koster i Oslo for å leie pr.mnd. for den summen får man et roms 20-45kvm. Bør ha såppass når min datter bor hos meg 50%. Har ikke bil og vil ikke flytte utenbys fordi min datter går på barneskole i Oslo.

Hva gjør jeg? Ps: har ingen familie og flytte til i nærheten av byen.

Hilsen langtnede

Hei.

Må først få stille et spørmsål: hvordan kan barnebidraget hennes ha blitt redusert? Du har ikke forsørgerplikt overfor hennes barn. Dette har hun alene, og bidraget skal dermed ikke reduseres etter hva jeg vet... Sjekk gjerne dette opp for å være sikker.

Synes det er utrolig trist at dette er alternativet, men dessverre er det ikke alltid lett med forhold og økonomi.

Kan det være en idé å høre om kommunal bolig? Er kanskje lange ventelister, men hvis dere klarer å holde sammen i mellomtiden? Ev finne en utleier som godtar garanti fra Nav?

Steinbukk 13-10-2014 23:41

Quote:

Originally Posted by langtnede (Post 63761)
Det ble satt av, men kun 4200,- og når hun da mister 2000,-(skatt og barnetrygd) på at vi er samboere og jeg bidrar lite til Husholdningen pga redusert økonomi de neste fem årene så blir hun indirekte rammet. Da får vi det bedre ved å bo fra hverandre. Hun kan da også evt skaffe seg en litt mindre leilighet.

Jeg så dette nå jeg, at det var barnetrygd det var snakk om. Da forstår jeg, for den mister man vel etter å ha vært samboer i ett år den.


Alle klokkeslett er GMT +2. Klokken er nå 10:44.

Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Logo av Aksjebloggeren