Pengevett

 

Endring i livsoppholdssatsene i Gol

Dette er en diskusjon om Endring i livsoppholdssatsene i Gol i Gjeldsordning-forumet, en del av Gjeld-kategorien; Noen som har gjort seg noen tanker om dette?. De er blitt kraftig redusert. Her er en oversikt Disse satsene ...


Go Back   Pengevett > Pengeprat > Gjeld > Gjeldsordning

Register FAQ Members List Kalender Search Today's Posts Mark Forums Read

Notices


Reply

 

LinkBack Thread Tools Display Modes
  #1 (permalink)  
Old 21-11-2014, 20:56
Senior Member
 
Join Date: Jul 2009
Posts: 301
Endring i livsoppholdssatsene i Gjeldsordningsloven

Noen som har gjort seg noen tanker om dette?.

De er blitt kraftig redusert.
Her er en oversikt
Disse satsene gjaldt fra 01.07.10 og frem til 01.07.14
I 2010 var satsene slik: Beløp pr mnd
1 - en enslig kr 10 715,00
Par - ektefelle / reg.partner kr 19 824,00
Par enkeltvis (samboere) kr 9 912,00

Livsoppholdssatsene for 2010, finner du her:
Gjeldsordningsloven - veiledende livsoppholdssatser mv. gjeldende fra 1. juli 2010 - regjeringen.no

I 2014 er disse satsene redusert til
1 - en enslig kr 7 890,00
Par - ektefelle / reg.partner kr 13 660,00
Par enkeltvis (samboere) kr 6 680,00
Livsoppholdssatsene for 2014, finner du her:
Livsoppholdssatser - regjeringen.no

Reduksjon - forskjell i kroner og øre utgjør en særdeles kraftig
nedgang – reduksjon pr måned for:
1 - en enslig reduksjon kr (2 825,00)
Par - ektefelle / reg.partner reduksjon kr (6 164,00)
Par enkeltvis (samboere) reduksjon kr (3 232,00)
I prosent (%) utgjør dette en reduksjon % pr mnd
1 - en enslig ned 26,36 %
Par - ektefelle / reg.partner ned 31,09 %
Par enkeltvis (samboere) ned 32,61 %
I gjennomsnitt utgjør dette en reduksjon på 30,02 %

Din kjøpekraft, hvis du får en gjeldsordning etter 01.07.14 er blitt redusert, kraftig siden 01.07.10.

I samme periode har konsumprisindeksen steget med 7,3 %

Dette skulle bli en, gjennomsnittlig, reduksjon i kjøpekraften for de som får en gjeldsordning etter den 01.07.14. Reduksjonen vil bli, gjennomsnittlig på 37,32 %.


Med vennlig hilsen
TBergh
__________________
Med vennlig hilsen
Tore Bergh
t53.berg@gmail.com

Last edited by TBergh; 01-12-2014 at 22:53.
Reply With Quote
  #2 (permalink)  
Old 21-11-2014, 22:03
Senior Member
 
Join Date: Dec 2012
Posts: 575
Himmel, det var voldsomt. Jeg skulle likt å se en årsaksforklaring på politisk nivå, spesielt ettersom internett forteller meg at kommunestyret der i gården er nokså senter-orientert. De pleier da ikke kutte så voldsomt i velferd?
__________________


Reply With Quote
  #3 (permalink)  
Old 21-11-2014, 22:52
Senior Member
 
Join Date: Jan 2014
Posts: 888
Jeg regner med at det er i gjeldsordningsloven endringen gjelder og ikke i Gol kommune?

Det er en kraftig reduksjon!

Jeg kan ikke la være å gjøre en liten sammenligning: som student har man 9800 kr i måneden i 10 måneder - og det er før boutgifter er betalt. Som student har man lov til å jobbe ved siden av og tjene mer og har noen studentrabatter.

I gjeldsordning vil man ikke kunne tjene ekstra - ekstra vil gå til kreditorer. Men man har en mulighet til å bli ferdig med gjeld man ellers ikke ville kunne gjøre opp.

Jeg synes jeg klarte meg OK som student - iallfall om jeg sammenlignet meg litt med snittet i verden på mat, klær osv. Eller tenkte tilbake et par generasjoner.

Hva som er riktig nivå er jeg usikker på.
Reply With Quote
  #4 (permalink)  
Old 22-11-2014, 06:49
Senior Member
 
Join Date: Dec 2009
Posts: 1.414
Er disse satsene inkludert boutgifter, eller kommer det i tillegg?
Reply With Quote
  #5 (permalink)  
Old 22-11-2014, 12:59
Realverdien's Avatar
Senior Member
 
Join Date: Jun 2011
Posts: 2.977
Quote:
Originally Posted by myra View Post
Jeg regner med at det er i gjeldsordningsloven endringen gjelder og ikke i Gol kommune?

Det er en kraftig reduksjon!

Jeg kan ikke la være å gjøre en liten sammenligning: som student har man 9800 kr i måneden i 10 måneder - og det er før boutgifter er betalt. Som student har man lov til å jobbe ved siden av og tjene mer og har noen studentrabatter.

I gjeldsordning vil man ikke kunne tjene ekstra - ekstra vil gå til kreditorer. Men man har en mulighet til å bli ferdig med gjeld man ellers ikke ville kunne gjøre opp.

Jeg synes jeg klarte meg OK som student - iallfall om jeg sammenlignet meg litt med snittet i verden på mat, klær osv. Eller tenkte tilbake et par generasjoner.

Hva som er riktig nivå er jeg usikker på.
Studenter lever på lånte penger. Det er naturligvis ikke sammenlignbart med andre grupper som ikke må låne til livets opphold. Stipendordningene har aldri vært dårligere heller.
Reply With Quote
  #6 (permalink)  
Old 22-11-2014, 18:22
Senior Member
 
Join Date: Jul 2009
Posts: 301
Hei.
Litt ekstraopplysninger – korreksjon – avklaring.
Min feil, hvis det har oppstått misforståelser.
Først: Gol er forkortelse for Gjeldsordningsloven.
og
Boligutgifter er ikke inkludert i gols livsoppholdssatser.

Når det gjelder uttrykket livsoppholdssatser, eller livsoppholdsutgifter, eller gols normbeløp, oppfatter jeg at det trengs noen nærmere avklaringer, slik at misforståelser eller usikkerheter kan oppklares.
Alle disse tre uttrykkene er beskrivelse det samme. Hvor meget en eller to voksne personer, eller barn skal ha tilgjengelig for å kunne dekke normale utgifter.
Livsoppholdssatser skal inkludere alle vanlige daglige utgifter. Alle beløpene er pr måned.
Vær klar over at dette beløp er, og skal være, retningsgivende, altså en rettesnor.
Det kan trekkes i fra, foretas reduksjon i beløpene eller foretas tillegg.

Det er 2 – to grupper med livsoppholdssatser.
Den første gruppen er livsoppholdssatser som gjelder voksne, som det er mest snakk om. Det er disse satsene som er gjengitt i mitt første innlegg.

Den andre gruppen er livsoppholdssatser som gjelder barn. Livsoppholdssatser til barn er inndelt etter alder, ikke kjønn. Aldersinndelingen er:
fra 0 – null til 6 seks år og livsoppholdssatsen er på kr 2 365,00
Fra 6 – seks til 10 ti år og livsoppholdssatsen er på kr 3 135,00
Fra og med 11 år og oppover og livsoppholdssatsen kr 3 960,00
(Om det er tatt hensyn til at barn nå må ha data på skolen, og dermed også hjemme, med alle de utgifter dette medfører er jeg litt usikker på. Min bemerkning)

Det finnes en tredje gruppe som jeg ikke vil komme inn på i dette innlegget.
Denne gruppen er i forbindelse med skilte foreldre og samvær med barn.

Livsoppholdssatsene er ment å dekke: Mat, klær, forsikringer, strøm, reiser til og fra arbeid, skole og ”byturer”, kino, teater, TV – internett (litt usikker på dette) toalettartikler, helse og hygiene, altså vanlige dagligdagse utgifter ”som alle har”.

I forbindelse med livsoppholdssatsene kan det gjøres tillegg og/eller fradrag.
Enhver husstand som kommer inn under, og får innvilget en gjeldsordning, skal behandles individuelt. Det vil si at husstandens faktisk utgifter skal brukes.

Tillegg kan gis i disse tilfeller:
Dette vil være i de tilfeller hvor det er utgifter som ikke er vanlige.
Dette vil være i forbindelse med helse:
store sykdomsutgifter, ved langvarig sykdom, eller uførhet, lege,- medisin,- behandlings,- og reiseutgifter.
Bolig:
Hvis du bor å et dårlig isolert hus, som krever at du må fyre mer enn normalt for å kunne få en ”levelig” innetemperatur.
Reisevei:
Lang reisevei, enten til arbeid, skole, må bruke flere offentlige transportmidler, eller butikk. Med lang reisevei, menes det bl.a. km og tid.
Bil:
Hvis du må ha bil. Slik som sikkert noen av dere la merke til så var ordet må uthevet.
Når dette ordet brukes er det for at du skal forstå at det er i situasjoner hvor du faktisk må ha bil.
Eksempel. Det går ikke offentlig transportmiddel, der du bor.
Du må bytte mange offentlige transportmidler, som medfører at reisetiden til og fra arbeid, skole, butikk blir ekstremt lang eller tar meget lang tid. For eksempel at de offentlige transportmidlene ikke korrespondere, men at du må vente 58 min mellom vært bytte.
Det er helt sikkert flere situasjoner som også tilsier at du må ha bil.
Be om det. Du vil ikke få det hvis du ikke ber om det.

Fradrag i livsoppholdssatsene (reduksjon) kan du få, gis i disse tilfeller:
NB!! Hvis det blir gjennomført eller foreslått reduksjon eller fradrag i dine livsoppholdssatser, og du mener at dette ikke er riktig, da må du klage, gjøre namsmannen oppmerksom på dette. Du må IKKE forholde deg passiv og satse på at noen andre oppdager eller retter dette.

Husk at din sak skal behandles individuelt, dvs. at det er din, og bare din, faktiske livssituasjon som skal legges til grunn. Din sak skal ikke basere seg på verken, min, din nabos eller den forrige sakens forhold, selv om de er meget like.

Eksempel.
Dette vil som oftest gjelde matvarer. Jeg kan velge mellom og handler melk (H melk) på den vanlig ”supern” eller handle på StatOil. ”Supern” selger melken for mellom kr 15.70 og 17,70, StatOil selger for kr 12,90 Den minste jeg kan tjene på dette er kr 3,20. pr liter. Hvis dette gjelder en ”standard” husholdning på 2 voksne og 2 barn vil muligens melkeforbruket ligge på 3 – tre til 4 – fir eliter pr dag. Hvilket utgjør 90 liter pr måned som utgjør fra kr 270,00 til kr 360,00. Dette alene er ingen formue, selv om det for en husstand med stram økonom, og som ikke kan øke sin inntekt, kan være et ”ikke ubetydelig” beløp. (Økt inntekt går uavkortet til kreditorene)

I noen tilfeller har enkelte husstander ikke muligheten til å handle på de billigste supermarkedene, men må handle på Meny eller Joker, som etter min erfaring er blant de dyreste.
Slike forskjeller MÅ det gjøres oppmerksom.

Nok en NB!
Hvis du ”gidder” å lese de forskjellige utredninger i forbindelse med å ”finne” en ”fornuftig” livsoppholdssats, så vil du se at de starter med å se på hva ting faktisk koster, for senere å gå over til å ”beregne”. Det kaller jeg ”sånn dærre der” beregning.

Dette betyr i praksis at ”de herrer” som har foretatt disse vurderinger av hvor mye livsoppholdssatsene skal være på faktisk ikke vet så mye om hva det reelt sett koster å ”drive” en husholdning.
De har derimot blitt ”løpt ned” av kreditorenes ”gode” argumenter.

Så - hvorfor det skal foretas reduksjon, fradrag, i livsoppholdssatsene.
Vi tar utgangspunkt i deg og meg.
Vi får begge den samme gjeldsordningen. 5 - fem år
Du må handle alt ditt livsopphold i butikker som stort sett er de dyreste.
Jeg derimot har tilgang til StatOil og andre meget billige livsopphold.
For å avklare det med en gang, jeg er av den typen som ”det er lov å prøve seg” og ”går det, så går det” og i tillegg ”det jeg finner det er mitt”. Håper du skjønner.
Du har vært nødt til å ”strekke” dine livsoppholdsutgifts kunnskaper og ferdigheter til det ytterste, mens jeg, jeg har spart på slike handler som min ”melkehandel” på StatOil, og holdt helt kjeft om denne fortjenesten.
Dette vil bli kr 3,00 ganger 3 l. = 9,00 kr dagen ganger 30 dager = kr 270,00
Kr 270,00 ganger med 12 måneder = kr 3 240,00 pr år ganget med fem år.
Så bare melken, over denne periode vil utgjøre kr 16 200, seksten tusen to hundre, over denne perioden.
Jada du leste riktig, og du kan regne på det selv.
Tenk deg da at jeg har tilgang til tilsvarende gode tilbud, og du ikke har det.
Hvor mange dagligvarer vet du om at du kan kjøpe ”tre – 3 kroner” billigere enn hos den andre ”supern”
Vil du oppfatte dette som riktig, eller galt, hvis dette ikke ble tatt hensyn til.

Ovenstående eksempel viser også hvor viktig det er å få tatt med de ekstrautgiftene som du mener kommer i tillegg til livsoppholdssatsene.

Skulle det være forhold, i forbindelse med gols livsoppholdssatser, er bare å si i fra, og jeg skal se om jeg kan avklare forholdet.


Med vennlig hilsen
TBergh
__________________
Med vennlig hilsen
Tore Bergh
t53.berg@gmail.com
Reply With Quote
  #7 (permalink)  
Old 22-11-2014, 18:28
Senior Member
 
Join Date: Jan 2014
Posts: 888
Quote:
Originally Posted by Realverdien View Post
Studenter lever på lånte penger. Det er naturligvis ikke sammenlignbart med andre grupper som ikke må låne til livets opphold. Stipendordningene har aldri vært dårligere heller.
Ja, og nei. Studenter lever på lånte penger, som de aller fleste betaler tilbake, med renter.

Gjeldsoffre har levd på lånte penger, som de til en stor grad ikke kommer til å betale tilbake.

Studielånet er er ordning som koster staten endel - administrasjon, ettergivelse på spesielle vilkår, rentefritt under utdannelse.
Reply With Quote
ReplyThread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB-koder er On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On

Similar Threads

Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Endring av porteføljestruktur Rankiz Bygg formue! 1 01-09-2014 10:14
Endring fordeling av hus Blomst Generell pengeprat 12 09-05-2012 09:30
Endring fordeling av hus Blomst Penger og parforhold 0 02-05-2012 14:01
Et liv i endring WhitePilgrim Småprat 4 23-11-2010 08:04


Alle klokkeslett er GMT +2. Klokken er nå 10:23.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Logo av Aksjebloggeren