Alle poster av nyere dato i min memoartråd (veien bare går og går) ser ut til å være borte. Er det noe håp og mulighet at dem kan bringes tilbake?