Jeg kan hjelpe deg hvis du har et gjelds, eller betalingsproblem, og trenger hjelp med gjeldsforhandlinger vis a vis dine kreditorer.
Hva koster...