Dette er faktisk blitt endret i videreførelsen av boliglånsforskriften:

Enkelte oppmykninger i forskriften
I den nye forskriften åpnes
...