Uten at jeg er ekspert på emnet, men er det ikke mottaker som må stå for transaksjonskostnader ved kjøp?...