Mål #1 i livet: Kvitte meg med all gjeld og få en lettere hverdag med penger.