Pengevett

 

Sende regning: Hva er den billigste måten å sende faktura på?

Dette er en diskusjon om Sende regning: Hva er den billigste måten å sende faktura på? i Selvstendig næringsdrivende-forumet, en del av Vær din egen sjef!-kategorien; Nå blir det vanskeligere å bestemme seg ja. Jeg vil vil gjerne unngå både papirprinting og posten, og heller ikke ...


Go Back   Pengevett > Penger inn > Vær din egen sjef! > Selvstendig næringsdrivende

Register FAQ Members List Kalender Search Today's Posts Mark Forums Read

Notices


Reply

 

LinkBack Thread Tools Display Modes
  #11 (permalink)  
Old 06-09-2010, 09:39
Junior Member
 
Join Date: Mar 2010
Posts: 22
Nå blir det vanskeligere å bestemme seg ja. Jeg vil vil gjerne unngå både papirprinting og posten, og heller ikke betale noe for fakuraprogram. I tillegg har jeg Mac og ikke all programvare går til mac.

Nå har jeg sendt inn sprøsmål til Skattedirektoratet om hva som er lovlig og ikke. Så skal jeg poste deres svar her!
Reply With Quote
  #12 (permalink)  
Old 06-09-2010, 10:51
Junior Member
 
Join Date: Aug 2010
Posts: 2
Faktureringsprogram

Oj ... det ser tilsynelatende ut som om jeg tok feil ... Da bør kvoten være brukt opp for i år ;-)

For når jeg sjekker litt på nett ... og prøver å styre unna hva leverandører av fakturaprogrammer prøver å selge inn ... så finner jeg at noen påstår formkravet vedr. nummerering er

"Nummer som tildeles maskinelt eller er forhåndstrykt."

Da er altså den billigste løsningen å gå på et trykkeri. Få en bunke papirer med forhåndstrykte nummer (ellers blanke), legge disse i skriveren og skrive ut fra Word eller tilsvarende sak på Mac.

Eller skrive for hånd. På arkene med forhåndstrykte nummer.

Scanne inn etter at fakturaen er ferdig skrevet (ut) og legge som vedlegg til mail.

Billig, ja. Enkelt, nei.

;-)
Reply With Quote
  #13 (permalink)  
Old 08-09-2010, 00:05
Senior Member
 
Join Date: Oct 2009
Posts: 405
Som sagt finnes det gratis fakturaprogrammer også.
__________________

Reply With Quote
  #14 (permalink)  
Old 08-09-2010, 22:58
prøver å komme i vater
 
Join Date: Nov 2008
Location: Midt i landet
Posts: 572
Jeg brukte Faktura Larsen når jeg satt med fakturering for et idrettslag, og det er helt greit å bruke. Så kan du eventuelt kjøpe giroer i en hvilken som helst bokhandel om du ønsker det gode gamle varianten som er hvit/gul. Ellers skriver også programmet ut helt vanlig faktura på vanlige hvite ark.
__________________
Når man ikke kan stole på andre så må man stole på seg selv.Reply With Quote
  #15 (permalink)  
Old 08-11-2010, 20:54
Junior Member
 
Join Date: Mar 2010
Posts: 22
oppsummering

Ang. Faktura Larsen: Dette var et program som kun var utviklet for PC og ikke Mac da dette var i bruk. Både programmet og leverandøren er lagt ned nå. Det kan hende det går an å få tak i en gammel versjon av programmet for dem som har PC. Jeg har Mac....

Men - jeg har fått svar fra øverste hold - og Word er ikke lovlig verken på epost eller signert i post. Se nedenfor fullt svar som jeg fikk. Som TerjeGranum sier er det å gå til et trykkeri det billigste mht. til loven. For å gjøre det enkelt går det an å trykke opp for flere år av gangen. Passe enkelt og billig. Dette blir min løsning.

Eller som Viking sier et billig program hvor det ikke er knyttet kontinuerlige avgifter til.


Her er mitt spørsmål (noe personlig tatt bort) og Skattedirektoratets svar:

Kjære Skattedirektorat.Jeg trenger informasjon om lover og regler som gjelder fakturering. Jeg har en liten næring og sender omtrent 20 fakturaer i året. Jeg har ingen ansatte, men det hender jeg hyrer inn andre på prosjektbasis.Jeg vil gjerne kutte ned på alle unødvendige utgifter. Per i dag sender jeg faktura laget i word i posten med min underskrift på. For regnskapet mitt beholder jeg en elektronisk kopi. Jeg vil gjerne unngå å kjøpe dyre faktureringsprogrammer som det stadig må betales vedlikholdsavgifter på. Det blir alt for dyrt for min lille bedrift.

1. Er det mulig å lage faktura i word, lagre i pdf-format, og deretter sende det via e-post? Det er det enkleste og billigste for meg.

2. Dersom jeg kan sende som nevnt ovenfor: må jeg signere med mitt navn? Er det i så fall greit at jeg har en scannet signatur som jeg bruker på alle fakturaene?

På forhånd takk!


Fra Sakttedirektoratet:

Hei.


Vi beklager noe sent svar på din henvendelse.


Regler om fakturering er gitt i bokføringsforskriftens §§ 5-1-1 til 5-1-3 (se kopi under av aktuelle bestemmelser). Vi gjengir først bokføringsforskriftens § 5-1-3 første ledd:


§ 5-1-3. Nummerering av salgsdokumentet
Salgsdokumentasjon skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer med en kontrollerbar sekvens, eller være merket på annen måte slik at fullstendig registrering av utfakturerte salg kan etterprøves på en enkel måte. ”


For oss som kontrolletat er det sentralt at vi skal kunne etterprøve fullstendigheten i regnskapet. Vi er klar på at word-dokumenter dessverre ikke muliggjør en etterprøvelse av fullstendigheten. Dukumentet er ikke ”låsbart” og det vil kunne lages flere faktura med samme nummer, eller en vil kunne lage et nummer på fakturaen som ikke kan gjenfinnes i regnskapet.


Løsningen som du selv foreslår er derfor dessverre ikke akseptabel for oss.


Skattedirektoratatet har uttalt seg om spørsmålet i brev av 24. april 2007. Uttalelsen er gjengitt på vår hjemmeside Skatteetaten.no. Hovedessensen i innholdet for din del kan sammenfattes slik:


”Vi legger videre til grunn at bestemmelsen som hovedregel forutsetter blanketter som er trykt opp eksternt for den bokføringspliktige virksomheten, i et omfang som muliggjør fullstendighetskontroll. Når dette alternativet benyttes bør også virksomhetens navn og organisasjonsnummer, ev. etterfulgt av bokstavene MVA, trykkes.”


For en fullstendig oversikt, se link:


Skatteetaten - Nummerering av salgsdokument - merking på annen måte


Forhåndstrykte kvitteringsblokker der selgers navn ikke er forhåndstrykket (paragons) kan benyttes ved få årlige faktura, men tilrådes ikke av oss. Årsaken er at fullstendigheten av regnskapet da blir vanskelig kontrollèrbart. Vi kan ikke tilråde denne fremgangsmåten om antall faktura øker ut over det nivå som du har i dag.


Basert på SKDs uttalelse og regelfortolkning er vår klare anbefaling at du bruker forhåndsnummererte faktura levert fra trykkeri særlig utarbeidet for din virksomhet.


Tipset vårt er derfor at du tar kontakt med en leverandør, får trykket opp faktura med opplysninger tilpasset din virksomhet (fakturanummer, opplysninger om din virksomhet som navn, adresse og organisasjonsnummer). Deretter kan du gjerne ”scanne” fakturaene i pdf-format og sende på mail til mottaker. Du opplyser at du har ca. 20 faktura per år. Det kan da være fornuftig for deg for eksempel da å få trykket opp enten 100 eller 200 faktura. Da har du faktura i 5-10 år, og kostnaden per år vil være svært begrenset.


Oppbevar kopi av kommunikasjon (”bilag”) med leverandør slik at du kan dokumentere hvor mange faktura du har fått levert.


Husk å passe på å ta vare på eventuelle faktura som ikke blir utsendt på grunn av skrivefeil eller annet. Du må aldri kaste en faktura som av ulike årsaker ikke blir brukt, men ta vare på den som regnskapsmateriell slik at du kan dokumentere fullstendigheten av bokføringsmateriellet.


Du tar også i din mail opp problemstillinger knyttet til signering. Signatur er påkrevet ved kontant betaling. I så fall leverer du en regning samtidig som du mottar kontanter.

I ditt tilfelle antar jeg at kjøper betaler over bank. I slike tilfeller stiller bokføringsforskriftens kapittel 5 ikke krav om at faktura skal inneholde signatur.


Jeg håper dette besvarer din henvendelse. Har du oppfølgingssprørsmål, ta gjerne direkte kontakt. For senere generelle henvendelser, bruk vår fellespostkasse som du brukte sist.
Vedlegg; kopi av bokføringsforskriftens §§ 5-1-1 til § 5-1-3§ 5-1.
Dokumentasjon av salg av varer og tjenester
§ 5-1-1.
Salgsdokumentets innhold
Dokumentasjon av salg av varer og tjenester skal minst inneholde:

1.
Nummer og dato for utstedelse av dokumentasjonen,
2.
angivelse av partene,
3.
ytelsens art og omfang,
4.
tidspunkt og sted for levering av ytelsen,
5.
vederlag og betalingsforfall, og
6.
eventuell merverdiavgift og andre avgifter knyttet til transaksjonen som kreves spesifisert i lov eller forskrift. Merverdiavgift skal angis i norske kroner.
7.
Hvis kjøper skal beregne og betale merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 11-1 annet ledd, skal salgsdokumentet merkes: «Omvendt avgiftsplikt – Merverdiavgift ikke beregnet».


0
Endret ved forskrift 26 mars 2010 nr. 464.
§ 5-1-2.
Angivelse av partene
Angivelse av kjøper, jf. § 5-1-1 nr. 2, skal minst inneholde kjøpers navn, og adresse eller organisasjonsnummer som er tildelt i henhold til lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret § 23. Ved salg som nevnt i § 5-1-1 nr. 7 skal kjøpers organisasjonsnummer alltid angis. Dersom kjøper er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal organisasjonsnummer etterfølges av bokstavene MVA.

Selger kan fravike krav om angivelse av kjøper, jf. § 5-1-1 nr. 2, ved kontantsalg fra detaljist. Dette gjelder likevel ikke når kjøper er bokføringspliktig og varen eller tjenesten er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse, eller der betalingen skjer med kontanter for et beløp på kr 40 000 eller mer inklusive merverdiavgift. Selger plikter i alle tilfelle å angi kjøper på dennes dokumentasjon dersom kjøper anmoder om dette. I slike tilfeller skal selger signere og stemple dokumentasjonen.

Angivelse av selger, jf. § 5-1-1 nr. 2, skal minst omfatte selgers navn og organisasjonsnummer som er tildelt i henhold til lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret § 23. Dersom selger er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal organisasjonsnummer etterfølges av bokstavene MVA. Dersom selger er registrert i Merverdiavgiftsregisteret ved representant etter merverdiavgiftsloven § 2-1 femte ledd, skal også representantens navn og adresse fremgå av salgsdokumentet.


0
Endret ved forskrift 26 mars 2010 nr. 464.
§ 5-1-3.
Nummerering av salgsdokumentet
Salgsdokumentasjon skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer med en kontrollerbar sekvens, eller være merket på annen måte slik at fullstendig registrering av utfakturerte salg kan etterprøves på en enkel måte.

Bokføringspliktige som nevnt i § 5-2-1 tredje ledd, kan i stedet for fortløpende nummerering av hver enkelt selgers salgsdokument, anføre i salgsdokumentet hvor mye som er avregnet overfor vedkommende selger hittil i regnskapsåret.


0
Endret ved forskrift 20 des 2006 nr. 1516 (i kraft 1 jan 2007).
Last edited by Singeling; 08-11-2010 at 22:30.
Reply With Quote
  #16 (permalink)  
Old 05-08-2011, 14:11
Unregistered
Guest
 
Posts: n/a
sparegris Online gratis fakturaprogram fra Debet faktura

I dag finnes det flere onoline fakturaprogrammer som er gratis.

Jeg bruker Debet faktura. Gratis og enkelt.

De har også en egeninkassoløsning som man kan oppgradere til.

Her er adressen: https://www.debet.no/gratis_fakturaprogram
Reply With Quote
  #17 (permalink)  
Old 05-08-2011, 14:42
Nettgrunderen's Avatar
Senior Member
 
Join Date: Nov 2010
Location: Oslo
Posts: 450
Bruker selv Gratis fakturaprogram på nett | Conta Faktura|Nettbasert faktura anbefales
__________________
Nettgrunder.com - Tjene penger på nett
Reply With Quote
  #18 (permalink)  
Old 05-08-2011, 15:17
Senior Member
 
Join Date: Dec 2009
Posts: 1.414
Jeg ble nylig oppmerksom på www.sendregning.no. Den skal visst fungere greit for folk som sender få regninger i løpet av et år og dermed ikke trenger noe avanserte greier.
Reply With Quote
  #19 (permalink)  
Old 09-08-2011, 15:01
Junior Member
 
Join Date: Mar 2010
Posts: 22
Sendregning har jeg brukt, men kostnadene er for høye synes jeg helt personlig. Det er pga. gebyrer per mnd. Da finnes det både enklere og rimeligere løsninger for meg. Men mange av mine kolleger bruker dette og er fornøyd, men da er det flere regninger per mnd.

Skal sjekke ut de nevnte programmene, og om de funker på mac også.
Reply With Quote
  #20 (permalink)  
Old 10-08-2011, 14:25
Junior Member
 
Join Date: Mar 2010
Posts: 22
Nå har jeg testet Conta faktura og det virker foreløpig veldig fint! Nøyaktige innstilliger, gode muligheter for ulike typer bedrifter og svært oversiktelig.
Dette går i alle fall jeg for - praktisk, lovlig og gratis.

Programmet fra debet.no virker som noe lignende, men jeg har ikke prøvd det.

Last edited by Singeling; 10-08-2011 at 14:28.
Reply With Quote
ReplyThread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB-koder er On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On

Similar Threads

Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Regninger på papir kontra e-faktura Dragen Generell pengeprat 25 14-02-2011 15:42
Kor får ein tak i dei billigste pølsene? camilla Småprat 8 09-04-2010 17:16


Alle klokkeslett er GMT +2. Klokken er nå 18:08.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Logo av Aksjebloggeren