Pengevett

 

333% økning i NUF-selskap

Dette er en diskusjon om 333% økning i NUF-selskap i Vær din egen sjef!-forumet, en del av Penger inn-kategorien; Kraftig økning i NUF-selskap : Gründer Økonomisk Rapport...


Go Back   Pengevett > Penger inn > Vær din egen sjef!

Register FAQ Members List Kalender Search Today's Posts Mark Forums Read

Notices


Reply

 

LinkBack Thread Tools Display Modes
  #1 (permalink)  
Old 02-05-2010, 16:07
Senior Member
 
Join Date: Nov 2009
Location: Norge
Posts: 1.146
sparegris 333% økning i NUF-selskap

Kraftig økning i NUF-selskap : Gründer Økonomisk Rapport
Reply With Quote
  #2 (permalink)  
Old 02-05-2010, 19:13
Senior Member
 
Join Date: Nov 2009
Location: Norge
Posts: 1.146
NORGE SLÅR NED PÅ DISKRIMINERINGEN AV NUF

Artikkelen er levert av PANLEGIS – en av Norges ledende leverandører av selskapsetableringer og firmakontroll.
Engelske NUF har de siste årene blitt en svært populær selskapsform. Personlig ansvarsbegrensning og ingen minimumskrav til aksjekapital har gjort selskapsformen til en favoritt blant små næringsdrivende. Likevel har det vært visse skår i gleden. Mange banker og finansieringsinstitusjoner har vært avvisende til å yte lån og andre tjenester til NUF.
I 2009 anmeldte PANLEGIS Norge til ESA – overvåkningsorgan for EFTA – for ikke å sikre NUF godt nok mot diskriminering. Nå varsler norske myndigheter at de vil slå hard ned på diskrimineringen av slike NUF. I et brev til ESA skriver Justis- og Politidepartementet at det er ”(…) åpenbart at et det at et selskap er etablert i en annen EØS-stat (… ikke er …) saklig grunn når et finansieringsselskap nekter å tilby kreditt til en kunde (…)”.
Departementet er svært tydelige på at det følger av EØS-avtalen at det aldri kan diskrimineres mot engelske NUF. Departementet skriver NUF som opplever diskriminering ikke bare kan ta rettslige skritt for norske domstoler, men at det også kan være straffbart å diskriminere eller bistå til diskriminering mot slike NUF.
Det fremgår tydelig av brevet fra departementet at det foreligger en viss kontraheringsplikt for finansinstitusjoner og banker. Med EØS-loven medfører at også andre foretak er forhindret fra å diskriminere mot NUF.
NUF som opplever diskriminering kan ta ut søksmål direkte for norske domstoler, og domstolene må antas både å kunne gjennomtvinge visse kontraheringer, idømme økonomisk kompensasjon – og som departementet også selv skriver, diskriminering mot NUF kan i visste alvorlige tilfeller lede til anmeldelse og bot- eller fengselsstraff.
Har du opplevd diskriminering kan du ta kontakt med PANLEGIS på tlf 02435. Vi kan bistå deg med å sikre dine rettigheter som NUF.
Reply With Quote
  #3 (permalink)  
Old 03-05-2010, 12:14
Senior Member
 
Join Date: Oct 2009
Posts: 405
En artikkel om diskriminering av NUF skrevet av Panlegis? Ja, DE er så nøytrale, at...

Tviler på at problemet til bankene og kredittinstitusjonene er at NUF er etablert utenfor Norge. Problemet er sannsynligvis heller at konsekvensen av at disse er etablert utenfor Norge er at de har minimalt med aksjekapital og at de ikke har revisjon? Selvsagt er man mer forsiktig med å låne dem penger da.
Reply With Quote
  #4 (permalink)  
Old 03-05-2010, 12:30
Senior Member
 
Join Date: Nov 2009
Location: Norge
Posts: 1.146
Norge er ett av de siste land i Europa som opprettholder en revisjonsplikt for små AS. For å unngå konkurranseulemper for norske AS, valgte finansdepartementet å sette ned et eget høringsutvalg som skulle se på om det kunne være hensiktsmessig med en lemping av revisjonsplikten for små norske AS.
Reply With Quote
  #5 (permalink)  
Old 03-05-2010, 12:37
Senior Member
 
Join Date: Oct 2009
Posts: 405
Selvsagt er det noe man bør se på, men det forhindrer ikke det faktum at det sannsynligvis føles langt tryggere for kredittinstitusjonene å låne ut penger til bedrifter med revisjonsplikt. Særlig når bedriften samtidig har aksjekapital. Det er bare tull å hevde at det har noe med diskriminering å gjøre.

Og at alle nesten andre har fjernet revisjonsplikten betyr ikke at den er udelt negativ.
Reply With Quote
  #6 (permalink)  
Old 03-05-2010, 12:40
Senior Member
 
Join Date: Nov 2009
Location: Norge
Posts: 1.146
Klippet fra Helge Samuelsen sin blogg......

"In Vinculis Etiam Audax"
torsdag, april 16, 2009

NUF!

Som jeg har påpekt før, og som mange har opplevd, så finnes det nærmest livstidsstraff for å komme i økonomisk uføre i Norge. Det går spesiellt hardt ut over mennesker som søker å leve av personlige foretak. Man risikerer å plutselig være personlig ansvarlig for selskapets gjeld. Gjeldsordninger finnes, men i mange tilfeller fungerer de ikke. Det vil si, de fungerer ikke i forhold til å gi verdige liv for de rammede. De fungerer heller ikke i forhold til samfunnsøkonomi, da hele opplegget med gjeldsansvar i Norge skaper umulige livsituasjoner som avler psykiske lidelser og utløser trygdeansvar.

Det er, ifølge norsk lov, støtende, om en ikke gjør opp for seg. Janteloven og beskyttelse av samfunnet veier altså tyngre enn medmenneskelighet og fornuftige økonomiske rammer.

Man er nok redd for konkursrytteri - men de egentlige konkursrytterne vet å bruke loven til egen fordel. Det er vanlige mennesker - ikke de slu, ikke de uærlige, som rammes. Morsomt nok har ikke land med humane konkursordninger større problemer med slikt enn Norge.

Samme problemstilling finnes i andre tilfeller der en kan komme i økonomisk vanføre i Norge. Ved skilsmisse, ved sykdom osv.

Poenget er at en - til tross for et meget annonsert velferdssamfunn - ikke er sikret mot økonomisk ruin. Snarere tvert imot jobber systemet det det kan for å knuse folk med full tyngde når problemene inntreffer.

Det er IKKE humant å pålegge mennesker et system der gebyrene ved inkasso ofte over tid dobler den totale gjeld. Det er ikke humant å nekte ordinær konkurs for privatpersoner. Det er ikke humant å pålegge gjeldsordninger som reduserer en families inntekt til et absolutt eksistensminimum.

Heldigvis finnes det et motsvar. Den generelle regelen må være ALDRI å opprette et enkeltpersonforetak, ANS, eller DA i Norge. Med gjeldende regelverk er dette galskap. Man må alltid organisere et selskap med begrenset ansvar. I praksis et AS. Men terskelen for et AS i Norge er høy. Man må ha 100 000 i kapital og har revisorplikt. Dette forleder mange mindre foretak til å satse på enklere, men farligere selskapsformer. I Norge er det slik at bare den med mye kapital får alle fordelene.

Motsvaret er imidletid å danne et NUF. Dette er et selskap registrert i utlandet, med norsk underavdeling - ofte med hovedselskapet (det egentlige AS) sovende. I England for eksempel kan man registrere et AS (Ltd) for en symbolsk sum, 1£ - ca 10 Nkr med gjeldende kurs, og man har bare begrenset rapporteringsplikt ved å måtte sende inn årsregnskap i registreringslandet for moderselskapet. Årsregnskap må selvsagt også sendes inn i Norge, og man må registreres i merverdiregisteret som vanlig. Revisorplikt inntrer imidlertid ikke før omsetningen overstiger 5 millioner.

Man må teknisk sett også ha en "company secretary", og man må sette seg inn i registreringslandets regelverk. Det finnes flere selskaper som tilbyr slik hjelp til en billig penge, men kostnadene og innsatsen er ikke stor ved å gjøre det selv, og man må uansett se på dette som en forsikring mot total økonomisk ruin. Å drive mindre firma under norske regler er nemlig en risikosport.

Nå er det slik at norske myndigheter ikke liker NUF - det vil si, de aksepterer det for store utenlandske selskaper, men de liker ikke at enkeltpersoner i Norge sikrer seg gjennom organisasjonsformen. Dette selvsagt fordi det underminerer de særnorske kravene som ikke uventet er meget underlegne vanlig internasjonal standard. I Norge favoriserer man ikke å legge tilrette for småbedrifter, man favoriserer å pålegge krav og risiko.

Imidlertid er Norge pålagt gjennom EU å akseptere NUF registrert i land innenfor unionen, og det finnes rettskraftige dommer på dette.

Lurer man på å starte eget foretak, eller allerede driver et slikt som ikke har begrenset ansvar, anbefaler jeg sterkt å opprette et NUF. Jeg anbefaler å registrere moderselskapet i England, fordi forholdene der er gunstige, og fordi det finnes muligheter for en rimelig penge til å la et velrennomert engelsk advokatfirma ta seg av alt papirarbeidet, og garantere at alt går riktig for seg. Disse investeringene må anses som en billig forsikring mot Norges kyniske og menneskefiendlige system.

På sikt ser jeg for meg at NUF også kan regulere usikkerheten ved andre økonomiske problemstillinger, som i Norge ofte utløser økonomisk ruin. Det er for eksempel ingenting i veien for å leie huset sitt av et Ltd som man selv eier. Regelverket i Norge fremtvinger snart at en vanlig familieøkonomi bør underlegges en fornuftig selskapsform som motsvar til samfunnets favorisering av kapitalkrefter og det stadige press på ordinære borgere.posted by Helge Samuelsen @
Reply With Quote
  #7 (permalink)  
Old 03-05-2010, 14:08
Senior Member
 
Join Date: Oct 2009
Posts: 405
Quote:
Originally Posted by brabla View Post
Den generelle regelen må være ALDRI å opprette et enkeltpersonforetak, ANS, eller DA i Norge. Med gjeldende regelverk er dette galskap. Man må alltid organisere et selskap med begrenset ansvar.
Dette blir bare dumt. Det Samuelsen mener er altså at samme hva slags forretningsidé du har, skal du kunne forsøke å sette den ut i live, ta opp masse gjeld, og overhodet ikke ha risiko forbundet med dette. Det betyr at i praksis kan man ture på med den ene dårlige ideen etter den andre, og det eneste det skal koste deg er ett pund per firma pluss registreringsavgift. Går firmaet konkurs? Synd for kreditorene dine, som får hele regninga mens du som kjører firmaet i grøfta kan ture på og opprette neste firma.

Jeg synes det systemet vi har i Norge fungerer veldig bra, jeg. Jeg synes det er svært rettferdig både for meg og leverandørene mine (og alle andre som måtte finne på å gi meg kreditt) at jeg enten kan legge skikkelig aksjekapital på bordet og underlegge meg en revisor, eller at jeg dersom jeg ikke har mulighet til det tar personlig ansvar for den gjelden selskapet måtte få.

Selvsagt medfører dette risiko. Kanskje mange av oss trenger den risikoen for at vi skal tenke gjennom om dette egentlig er en så god idé som vi tror eller ikke? Det skal være litt risiko forbundet med å starte et selskap. Og jeg tør også spekulere i at grunnen til at det er flere konkurser blant NUF, er at de som oppretter selskapet har mindre risiko enn andre selskapsformer. Da er terskelen lavere for å starte, og det er på ingen måte udelt positivt så lenge det medfører at man åpner for alle de dårlige ideene folk ellers ville ha holdt for seg selv.
Reply With Quote
  #8 (permalink)  
Old 04-05-2010, 00:37
Senior Member
 
Join Date: Nov 2009
Location: Norge
Posts: 1.146
Jeg ønsker å etablere NUF på mellom lang sikt. Fremdeles er det mange brikker som ikke er på plass. Må skaffe meg mer kunnskap og selv om jeg leser mest mulig om emnet så finner jeg ikke svar på alle mine spørsmål. Derfor kommer jeg til å betale for konsultasjon og rådgivning. Regner med diverse kostnader før jeg registrerer NUF.

Så til det med kreditt, det bør ikke spille noen rolle om man har AS eller NUF i en forretningsbank. Banken gir ikke bedriftslån uten sikkerhet uansett om man har AS eller NUF. Det med at personer med NUF lurer penger fra norske banker vil jeg se bevis på først før jeg tror på det. Inntil videre anser jeg det som bare løse påstander.

Finner ikke bedriftskonkurs statistikk for periode på 10 år i Norge. I USA er det kun 1% av de nyetablerte som eksisterer etter 10 års periode (kilde amerikansk fagbok om økonomi) I USA er det neppe NUF som er årsaken til alle de konkursene og det samme gjelder Norge.
Reply With Quote
  #9 (permalink)  
Old 04-05-2010, 02:27
Senior Member
 
Join Date: Nov 2009
Location: Norge
Posts: 1.146
Quote:
Originally Posted by Zio Paperone View Post
Dette blir bare dumt. Det Samuelsen mener er altså at samme hva slags forretningsidé du har, skal du kunne forsøke å sette den ut i live, ta opp masse gjeld, og overhodet ikke ha risiko forbundet med dette. Det betyr at i praksis kan man ture på med den ene dårlige ideen etter den andre, og det eneste det skal koste deg er ett pund per firma pluss registreringsavgift. Går firmaet konkurs? Synd for kreditorene dine, som får hele regninga mens du som kjører firmaet i grøfta kan ture på og opprette neste firma.

Jeg synes det systemet vi har i Norge fungerer veldig bra, jeg. Jeg synes det er svært rettferdig både for meg og leverandørene mine (og alle andre som måtte finne på å gi meg kreditt) at jeg enten kan legge skikkelig aksjekapital på bordet og underlegge meg en revisor, eller at jeg dersom jeg ikke har mulighet til det tar personlig ansvar for den gjelden selskapet måtte få.

Selvsagt medfører dette risiko. Kanskje mange av oss trenger den risikoen for at vi skal tenke gjennom om dette egentlig er en så god idé som vi tror eller ikke? Det skal være litt risiko forbundet med å starte et selskap. Og jeg tør også spekulere i at grunnen til at det er flere konkurser blant NUF, er at de som oppretter selskapet har mindre risiko enn andre selskapsformer. Da er terskelen lavere for å starte, og det er på ingen måte udelt positivt så lenge det medfører at man åpner for alle de dårlige ideene folk ellers ville ha holdt for seg selv.
Hvis man skal etablere et selskap som kommer til å gå underskudd første årene så er det dumt å etablere NUF. Løsningen for underskuddsbedrift er å danne enkeltpersonforetak for da går underskuddet til fradrag i selvangivelsen til eieren. (bruke selskapet til å redusere sin egen personbeskatning.) Det er ikke mulig å gjøre i NUF.

Hvis man skal etablere et selskap som kommer til å gå med overskudd så er NUF god løsning. Jeg tror det er mange juridiske aspekter rundt valget av NUF som vil gi strategiske og langsiktige gevinster for eieren, men selvfølgelig det er avhengig av næringstype ol.

Så til slutt hvorfor enkeltpersonforetak ikke er gunstig for et godt drevet selskap med overskudd. I et enkeltpersonforetak er det regnskapsmessig resultat ved årets slutt som avgjør skatten for eieren, ikke hva han faktisk har tatt ut i kontanter.
Overskudd er næringsinntekt som går inn i eierens selvangivelse som alminnelig inntekt og medfører 28% skatt. Desuten blir det beregnet personinntekt som medfører trygdeavgift og eventuell skatt.
Reply With Quote
  #10 (permalink)  
Old 04-05-2010, 11:33
Senior Member
 
Join Date: Nov 2009
Location: Norge
Posts: 1.146
AS kan utgå SPE erstatter

Virksomhetsområde 1 - StyreLosjen AS
Reply With Quote
ReplyThread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB-koder er On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On


Alle klokkeslett er GMT +2. Klokken er nå 23:05.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Logo av Aksjebloggeren